Hoe ontstaat brand?

Brand ontstaat meestal door ....jezelf! Wanneer je kaarsen te dicht bij de gordijnen zet, niet goed oplet bij het eten koken of bijvoorbeeld speelt met lucifers, kan 'goed' vuur al snel een brand worden. Brand begint meestal met een klein beetje vuur. Doordat het steeds heter wordt, gaan steeds meer dingen branden, totdat alles in brand staat en dat gaat supersnel! Je moet dus altijd goed oppassen met vuur.

De branddriehoek: Brandstof, zuurstof, warmte

Voor vuur heb je drie dingen nodig:

  1. Iets dat wil branden; je noemt dat brandbare stof of kortweg brandstof
  2. Zuurstof; dat zit in de lucht
  3. Voldoende warmte; dat heet de ontbrandingstemperatuur.

Als één van deze dingen er niet is, is er geen vuur. Als er wel vuur is, maar je haalt één van deze drie weg, dan gaat het vuur uit. Bijvoorbeeld wanneer je een blusdeken over een brandje legt, kan er geen zuurstof meer bijkomen. De brand dooft dan vanzelf. Met water breng je de temperatuur naar beneden en de brandstof kun je weghalen door bijvoorbeeld de gaskraan dicht te draaien; geen brandstof, geen vuur. Zo kun je dus het vuur uitmaken of de brand blussen.

Branddriehoek2.png

Brand is supersnel


Doordat het vuur steeds heter wordt, gaan steeds meer dingen branden, totdat alles in brand staat. Binnen 3 - 5 minuten kan een hele kamer volledig in brand staan. Zie je in bovenstaand filmpje ook wat de rook doet? Je begrijpt nu vast wel waarom het zo belangrijk is om een brand snel te ontdekken. Dan kun je nog op tijd vluchten of, als de brand nog klein is, kun je het vuur misschien nog wel blussen met een blusdeken!

Brand zonder vlammen


Denk je aan brand, dan denk je ook aan vlammen. Maar iets kan ook branden zonder vlammen. Dat heet smeulen. Bijvoorbeeld bij een houtvuurtje; ook zonder vlammen kan het hout gloeiend heet zijn. Als je er dan op blaast of met een krant wappert zodat er meer zuurstof bij komt, kunnen er weer vlammen ontstaan. Vuur kan heel lang smeulen, zonder dat je het weet. Een smeulende lucifer in een afvalbak bijvoorbeeld, kan een uur later nog brand veroorzaken.

mensenwerk.jpg

Brand zonder vlammen

Denk je aan brand, dan denk je ook aan vlammen. Maar iets kan ook branden zonder vlammen. Dat heet smeulen. Bijvoorbeeld bij een houtvuurtje; ook zonder vlammen kan het hout gloeiend heet zijn. Als je er dan op blaast, kunnen er weer vlammen ontstaan. Vuur kan heel lang smeulen. Een smeulende lucifer in een afvalbak bijvoorbeeld, kan een uur later nog brand veroorzaken.
Flevoland - oefening 2.JPG

Delen