Bouwbesluit

Bouwen en/of brandveilig gebruiken? Check het Bouwbesluit

Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet je een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet je je houden aan het Bouwbesluit 2012. Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Bij gebruik wat meer risico’s met zich mee brengt, vraag je bovendien een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan bij de gemeente of doe je een gebruiksmelding.

 

Kort meer over het Bouwbesluit

 • Wat is het Bouwbesluit

  Als je gaat bouwen, verbouwen of een pand gebruiken, moet je voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

 • Wat zijn de doelen van het Bouwbesluit

  Er zijn technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken. Zowel voor gebouwen als andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. In diverse hoofdstukken komt ook het brandveilig gebruik van gebouwen aan de orde.

  Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid met betrekking tot de brandveiligheid:

  • Zorgen dat er geen slachtoffers vallen
  • Zorgen dat mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, op tijd een veilige plaats kunnen bereiken
  • Zorgen dat een eventuele brand zich zoveel mogelijk beperkt tot het eigen perceel.

 • Is altijd sprake van een Bouwbesluit

  Nee. Voor het gebruik van bepaalde gebouwen is een gebruiksmelding voldoende. Dit zijn gebouwen met verblijf voor meer dan 50 mensen. Bijvoorbeeld middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Moet je een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. Dit is niet verplicht.

 • Voorschriften Bouwbesluit

  Een bouwwerk moet voldoen aan bepaalde voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Check de voorschriften omtrent brandveiligheid.

Omgevingsvergunning

Ga je een gebouw gebruiken dat bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Denk bijvoorbeeld aan een zorginstelling, kinderdagverblijf, basisschool of hotel.

Dan heb je een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. Voor niet-bouwwerken heb je geen omgevingsvergunning nodig. Je moet dan wel een gebruiksmelding doen bij de gemeente en voldoen aan de regels uit het besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP).

BOR en MOR

Als u gaat bouwen zijn ook de BOR (besluit omgevingsrecht) en de MOR (ministeriele regeling omgevingsrecht) van belang.

In de BOR staat onder andere beschreven voor welke activiteiten een omgevingsvergunning gewenst is en wie het bevoegde gezag is.

In de MOR staat onder andere beschreven welke gegevens de aanvrager van een omgevingsvergunning bij zijn aanvraag moet aanleveren. Maar ook in welke vorm en hoe.

Bouwen en verbouwen

Check altijd of je bouwplan past binnen o.a. het bestemmingsplan en de bouwverordening van de gemeente.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box