Brandmeester in je vak!

Lesprogramma voor het MBO

Veiligheid is een belangrijk thema in de samenleving. De nieuwe generatie studenten op het MBO kan hieraan een bijdrage leveren. Wat je leert over (brand)veiligheid kun je toepassen in je werkomgeving, bijvoorbeeld in de bouw of in de zorg.

In het gratis online lesprogramma Brandmeester maken studenten op het MBO kennis met de verschillende aspecten van brandveiligheid. Studenten leren bewust na te denken over brandveiligheid, onderzoeken actief mogelijke brandrisico’s in hun vakgebied en leren wat ze kunnen doen om hun toekomstige werkomgeving zo brandveilig mogelijk te maken.

Voorkomen, beperken en vluchten

Het online lesprogramma richt zich als eerste op brandveiligheid in de sector Techniek en Gebouwde omgeving en de sector Zorg, Welzijn en Sport. Aan de hand van uitdagende en interactieve onderzoeksopdrachten verdiepen studenten zich in drie belangrijke aspecten van brandveiligheid:

  • het voorkomen van brand
  • het beperken van branduitbreiding en rookverspreiding
  • veilig vluchten

Doelstellingen

  • de studenten (her)kennen binnen hun vakgebied brandonveilige situaties (kennis)
  • de studenten zijn zich bewust van de brandveiligheid binnen hun vakgebied (houding)
  • de studenten weten wat zij kunnen bijdragen om de brandveiligheid te kunnen waarborgen in hun vakgebied (gedrag)
  • de studenten kunnen zelfstandig onderzoek doen naar brandveiligheid in een werkomgeving aan de hand van een stappenplan

Vormgeving

Brandmeester is een online lesprogramma dat is opgebouwd uit vier lessen. Een algemene introductie en een specifieke les voor de vakrichting bieden inzicht in risico’s en handelingsperspectieven. Het onderzoek voeren studenten zelfstandig uit, en presenteren ze aan hun medestudenten en docent. De studenten evalueren hun resultaten zelf en ontvangen een beoordeling van hun docent.

Kwaliteit

Brandmeester sluit aan bij de drievoudige kwalificatieplicht van het MBO en kan worden aangeboden bij vakken die aansluiten bij werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en in de LOB-uren. De leeromgeving is ontwikkeld door een onderwijskundig bureau op initiatief van de brandweer.

Docenten kunnen zich aanmelden via onderwijsinformatie.nl/brandmeester.

Bezoek de pagina Download de infographic

Contact

Het lesprogramma is ontwikkeld in opdracht van de veiligheidsregio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid. Heb je vragen over het lesprogramma? Vul dan het contactformulier in.

Contact lesprogramma Brandmeester

Ik heb een vraag over het lesprogramma Brandmeester.
  • De gegevens die je met dit formulier naar ons stuurt worden niet opgeslagen en niet bewaard in een database.
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box