Brandmeester in je vak!

Lesprogramma voor het (V)MBO

Veiligheid is een belangrijk thema in de samenleving. De nieuwe generatie studenten op het MBO kan hieraan een bijdrage leveren. Wat je leert over (brand)veiligheid kun je toepassen in je werkomgeving.

In het kosteloos aangeboden online lesprogramma Brandmeester, maken leerlingen van de bovenbouw van het VMBO en studenten op het MBO kennis met de verschillende aspecten van brandveiligheid. Zij leren bewust na te denken over brandveiligheid, onderzoeken actief mogelijke brandrisico’s in hun vakgebied en leren wat ze kunnen doen om hun toekomstige werkomgeving zo brandveilig mogelijk te maken.

Voorkomen, beperken en vluchten

Het online lesprogramma richt zich voor het MBO op brandveiligheid specifiek in een werkomgeving in de Bouw, Zorg, Horeca en Beveiliging. Op het VMBO richt het lesprogramma zich op verschillende vakgebieden voor alle bovenbouw leerlingen. Aan de hand van uitdagende en interactieve onderzoeksopdrachten verdiepen de studenten en leerlingen zich in drie belangrijke aspecten van brandveiligheid:

 • het voorkomen van brand
 • het beperken van branduitbreiding en rookverspreiding
 • veilig vluchten

Doelstellingen VMBO

 • De leerlingen (her)kennen brandonveilige situaties in diverse werkomgevingen (kennis)
 • De leerlingen zijn zich bewust van de brandrisico’s binnen een werkomgeving (houding)
 • De leerlingen weten wat zij kunnen bijdragen om in een specifieke werkomgeving brandveiligheid te kunnen waarborgen (gedrag)
 • De leerlingen kunnen een brandveiligheidscheck uitvoeren op een locatie naar keuze aan de hand van een stappenplan.

Doelstellingen MBO

 • De studenten (her)kennen binnen hun vakgebied brandonveilige situaties (kennis)
 • De studenten zijn zich bewust van de brandveiligheid binnen hun vakgebied (houding)
 • De studenten weten wat zij kunnen bijdragen om de brandveiligheid te kunnen waarborgen in hun vakgebied (gedrag)
 • De studenten kunnen zelfstandig onderzoek doen naar brandveiligheid in een werkomgeving aan de hand van een stappenplan.

Duur

Het lesprogramma Brandmeester bestaat voor het VMBO uit vier plenaire lessen en voor het MBO uit minimaal drie plenaire lessen van circa 60 minuten per les. Daarnaast is zelfstandige werktijd nodig om het onderzoek uit te voeren en af te ronden. Dit kan in een of meerdere lesuren en/of als thuiswerk ingepland worden.

Kwaliteit

Brandmeester sluit aan bij de kerndoelen van het voortgezet onderwijs en de drievoudige kwalificatieplicht van het MBO en kan worden aangeboden bij vakken die aansluiten bij werkprocessen, vakkennis en vaardigheden en bij oriëntatie op de praktijk of in de LOB-uren. De leeromgeving is ontwikkeld door een onderwijskundig bureau op initiatief van de brandweer. Er is geen specifieke vakkennis van een docent nodig om deze lessen te kunnen geven. In de docentenhandleiding staat voldoende achtergrondinformatie.

Aanmelden

Docenten kunnen zich aanmelden via onderwijsinformatie.nl/brandmeester.

Contact

Heb je vragen over het lesprogramma? Vul dan het contactformulier in.

Lesprogramma Brandmeester

Ik heb een vraag over het lesprogramma Brandmeester.

"(Verplicht)" geeft vereiste velden aan

Naam(Verplicht)
De gegevens die je met dit formulier naar ons stuurt worden niet opgeslagen en niet bewaard in een database.
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box