Calamiteitenplan

Hoog nodig bij calamiteiten

In situaties als brand, een bommelding of explosiegevaar is het belangrijk om een kantoorgebouw zo snel mogelijk te ontruimen en de juiste instanties te waarschuwen. Om goed voorbereid te zijn op een calamiteit, is elke organisatie verplicht een calamiteitenplan te hebben.

 

Een calamiteitenplan komt voort uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Hiermee kun je de risico’s voor het personeel en je bedrijf terugdringen.

Wat kan in het ergste geval gebeuren in geval van bijvoorbeeld brand of een bommelding?

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In het calamiteitenplan leg je als bedrijfseigenaar vast welke procedures gevolgd worden in het geval van een calamiteit. Hierbij ga je uit van een ‘worst case’ scenario: wat kan in het ergste geval gebeuren in geval van brand, bommelding, reanimatie, ongeval, overstroming, het vrijkomen van een gevaarlijke stof, etc.? Daarnaast beleg je alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het plan. Bepaal met een oefening of het calamiteitenplan werkt of er aanpassingen nodig zijn.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box