Brandbare goederen? Ook buiten moet je ze veilig opslaan

Brandgevaarlijke stoffen: houd je aan de voorschriften

Ga je een gebouw of bouwwerk (ver)bouwen, gebruiken of slopen? Dan zijn er voorschriften voor brandgevaarlijke stoffen waar je je aan moet houden. Die voorschriften moeten ervoor zorgen dat bij buitenopslag van brandgevaarlijke, niet-milieugevaarlijke stoffen een eventuele brand niet te snel overslaat naar een aangrenzend perceel. De voorschriften voor stoffen zoals hout, banden en kunststof staan in het Bouwbesluit 2012.

 

Om ervoor te zorgen dat brand niet overslaat naar een aangrenzend perceel, moet de buitenopslag zo worden ingericht dat de stralingsbelasting bij een brand beperkt wordt. Daarnaast moeten er genoeg toegangsmogelijkheden zijn voor de brandweer en voldoende bluswatercapaciteit om te verhinderen dat er een onbeheersbare situatie ontstaat waarbij de brand alsnog overslaat naar een aangrenzend perceel.

Voorschriften Bouwbesluit

De voorschriften voor buitenopslag van stoffen zoals hout, banden en kunststof staan in het Bouwbesluit 2012.

Hulp nodig bij het doorgronden van het Bouwbesluit?

Hulp nodig bij het doorgronden van het Bouwbesluit? Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 kan je hierbij helpen. Het Praktijkboek kun je gebruiken als studieboek en bevat voorbeelden van drie concrete bouwplannen.
Het praktijkboek Bouwbesluit 2012 vind je op de website van de Rijksoverheid.

Brochure bepalingsmethode warmtestralingsbelasting

Wil je weten of een opslag van hout voldoet aan de gestelde warmtestralingsbelastingeisen uit het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer en het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, bekijk dan de Brochure Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout.

Milieuzorgplicht

Het is belangrijk om bij de buitenopslag van deze stoffen rekening te houden met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu. Daarbij moet je naast warmtestraling ook denken aan andere effecten die kunnen optreden bij brand. Bijvoorbeeld rookwolken met giftige verbrandingsproducten en het vrijkomen van producten die de bodem of het oppervlaktewater vervuilen. Deze milieuzorgplicht staat beschreven in artikel 1.1a Wet milieubeheer.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box