Zonnepanelen

Voorkom brand in zonnepanelen

Er komen steeds meer zonnepanelen in Nederland. En daarmee neemt ook het aantal branden met zonnepalen toe. Zo kunnen panelen oververhit raken en daardoor in brand vliegen.

Mogelijke oorzaken ontbranding

De precieze oorzaak van de branden is niet altijd bekend, maar dit zijn veel voorkomende oorzaken:

  • Oververhitte zonnecellen na een defect.
  • Slecht op elkaar aansluitende kabels en stekkers of gebruik van te dunne draden.
  • Oververhitte omvormers.
  • Ontbreken van ventilatie achter de panelen, waardoor de dakisolatie kan ontbranden (vooral bij indaksystemen een gevaar).

Wat kun je zelf doen om brand te voorkomen?

  • Zorg dat de zonnepanelen door een erkende installateur geplaatst worden en laat de oplevering van de zonnepalen controleren door een gecertificeerd bedrijf (een ander bedrijf dan de installateur).
  • Zorg voor onbrandbare dakisolatie. Vooral in-dak systemen, waar de zonnepanelen de dakpannen vervangen, zijn kwetsbaar omdat de isolatie meestal vlak onder deze zonnepanelen is aangebracht. Er is weinig luchtcirculatie waardoor het isolatiemateriaal heet kan worden.
  • Houd de omvormer vrij. Een omvormer van zonnepanelen wordt behoorlijk heet. Zorg er dus voor dat de omvormer geen contact maakt met andere materialen.
  • Controleer na storm en bliksem altijd de zonnepanelen.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box