Bedrijfshulpverlening en thuiswerken

Er werken steeds meer mensen thuis waardoor er minder mensen op kantoor en in bedrijven aanwezig zijn. In de Arbowet staat dat er altijd minimaal één BHV’er aanwezig moet zijn. Dus óók wanneer er een lage of minimale bezetting op de werkvloer is, zoals tijdens corona.

Ook al is de bezetting lager dan normaal, zorg ervoor dat er voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Het precieze aantal bhv’ers dat aanwezig moet zijn hangt af van het aantal medewerkers dat wél aanwezig is. En uiteraard van de risico’s waarvan binnen je organisatie sprake is. Voor meer info kijk op de website van het NIBHV.

Stem onder alle BHV’ers af wie wanneer gaat thuiswerken, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Zit je in een verzamelpand, neem contact op met andere ondernemers en zoek de samenwerking op. Mogelijk kun je extra BHV-ers opleiden. Of huur ter ondersteuning brandwachten in. Zij zijn op meerdere manieren inzetbaar op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding.

 

Tips en adviezen voor veilig thuiswerken

Wat kun je in dit soort situaties het beste doen? Om je op weg te helpen, hebben we een aantal eenvoudige uitgangspunten en tips geformuleerd voor het bewust veilig thuiswerken.

  • Alles begint met een goede voorbereiding. Denk (samen met je huisgenoten) na over wat je kunt doen om brand en letsel te voorkomen en hoe je kan vluchten bij brand. Door bijvoorbeeld af te spreken nooit weg te lopen als je aan het koken bent om snel iets anders tussendoor te doen. Maar bijvoorbeeld ook door de doorgangen tussen ruimten niet als opslag te gebruiken. Of door geen spullen voor deuren te plaatsen zodat die niet meer makkelijk open gaan.
  • Het is goed om na te denken over situaties waarin je – om wat voor reden dan ook – moet vluchten. Maak bijvoorbeeld een vluchtplan. Doe dat samen met je huisgenoten. Vergeet ook niet om (samen) te oefenen, zodat je beter voorbereid bent als er echt iets gebeurt (oefening baart kunst). Zie voor meer informatie de pagina over vluchtplannen.
  • Plaats zelf rookmelders of laat ze plaatsen. In nieuwbouwhuizen zijn rookmelders al verplicht op elke verdieping; vanaf 1 juli 2022 geldt die verplichting ook voor bestaande huizen. Kijk voor meer informatie op de pagina over rookmelders. Door het plaatsen van rookmelders kun je nog eerder bij de brand zijn en schade of erger voorkomen doordat je (nog) eerder bij de brand kunt zijn.
  • Een aanvullende maatregel en zeker aan te bevelen is het plaatsen van een CO-melder. Kijk voor meer info op de pagina over koolmonoxide.
  • ’s Avonds en ‘s nachts is het voor de brandveiligheid het beste om deuren gesloten te houden. Rook en vlammen kunnen zich dan veel minder snel verspreiden.
  • Zorg dat je een brandblusser in huis hebt en bekijk de instructie voor het gebruik. Op de brandblusser staat wat voor branden je er mee kan blussen. Een beginnende brand kun je zelf blussen met een klein blusmiddel. Dat moet je wel veilig kunnen doen. De vlammen mogen niet groter zijn dan ongeveer een armlengte, en je moet nog goed kunnen zien waar de brand is in de ruimte. Ook mag je alleen nog zelf blussen als de rook een dunne laag aan het plafond vormt, ruim boven de lengte van een volwassen persoon. Kun je de brand niet zelf blussen? Sluit dan altijd de deur (zodat de brand zich niet kan uitbreiden) en bel 112.

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box