Gebruiksmelding brandveiligheid

Regelmatig komen bij de brandweer vragen binnen over de ‘gebruiksmelding’. Het blijkt vaak lastig om te weten wanneer en hoe een gebruiksmelding moet worden ingediend.

Met de handleiding is het een stuk eenvoudiger. We leggen stap voor stap uit hoe je te werk moet gaan. We geven hiermee slechts een handreiking. De formele verantwoordelijkheid voor de gebruiksmelding ligt bij de gemeenten.

Download de handleiding voor het indienen van gebruiksmelding

Wat is een gebruiksmelding?

Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk ben je in een aantal gevallen verplicht een gebruiksmelding in te dienen of een omgevingsvergunning aan te vragen. Welke verplichtingen met betrekking tot brandveiligheid gelden, hangt af van de manier waarop, voor wie en hoe lang je een bouwwerk gebruikt.

Wanneer een gebruiksmelding?

Of een gebruiksmelding moet worden gedaan, is vastgelegd in paragraaf 1.5 (artikelen 1.18 t/m 1.22) van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is vereist wanneer:

 • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen;
 • een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden;
 • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

Melding brandveiligheid

In het ‘Omgevingsloket online’ kun je de melding brandveilig gebruik doen. Je krijgt een ontvangstbevestiging als je de melding hebt ingediend. Voor het in behandeling nemen van een gebruiksmelding mag een gemeente geen leges in rekening brengen.

Naar het Omgevingsloket online: het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Controle

Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen maar ook daarna.

Vraag en antwoord

 • Wat is ‘kamergewijs verhuren'?

  Hier wordt het gebruiken van een woning door vijf of meer afzonderlijke wooneenheden bedoeld. Dit kan een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita zijn.

 • Wat is ‘een gelijkwaardige oplossing’?

  Hiermee worden situaties bedoeld waarin niet letterlijk aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan maar een andere oplossing wordt toegepast. Zo’n andere oplossing kan worden toegestaan als die tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt. Bij de gebruiksmelding moet informatie worden aangeleverd waarmee de gemeente de gekozen oplossing kan beoordelen.

 • Wanneer doe ik de melding?

  De gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan.

  Doe de melding zo vroeg mogelijk! Burgemeester en wethouders kunnen namelijk nadere eisen opleggen.

  Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor ingebruikname worden ingediend.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box