Bluswatervoorziening

Bluswater is onmisbaar voor de brandweer. De eindverantwoordelijkheid voor (openbare) bluswatervoorziening en bereikbaarheid ligt bij de gemeenten. Veiligheidsregio’s adviseren gemeenten over bluswater- en veiligheidsvraagstukken. Vraagstukken rondom bluswatervoorziening en bereikbaarheid zijn onderdeel van de toetsing van bouwplannen of andere vergunningsaanvragen.

Bij bluswater wordt vaak gedacht aan bluswater dat beschikbaar is via de brandkranen van een drinkwaterbedrijf, maar er zijn ook andere vormen van bluswater, zoals open water, bluswaterriolen en geboorde putten.

Openbare bluswatervoorziening

Als de openbare bluswatervoorziening niet toereikend is, dan moeten de rechthebbenden op een terrein of bouwwerk zelf voor een goede bluswatervoorziening zorgen. Dit is in het Bouwbesluit geregeld.

Zichtbaarheid brandkranen

Brandkranen herken je aan de putdeksels op strategische punten in de straat, het trottoir of in berm, voorzien van de tekst ‘brandkraan’. Zo’n plek wordt aangewezen door een rood identificatiebordje. Vaak wijst ook een gele pijl naar de plek van de brandkraan. In geval van brand willen we natuurlijk geen kostbare tijd verliezen met het zoeken naar een brandkraan.

Mocht je blad- of sneeuwruimen: veeg dan ook even over de brandkraan?

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

De handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Download de handreiking
"Dankzij de goede bluswatervoor- ziening is ons bedrijf uiteindelijk gered." H.C. de Graaf, ondernemer

Vragen?

Heb je vragen over de bluswatervoorziening op je (bedrijfs)terrein?

Neem dan contact op met de brandweer in jouw woonplaats of in jouw brandweerregio.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box