Bereikbaarheid voor de brandweer

Zijn alle locaties van jouw bedrijf snel en eenvoudig te bereiken bij het uitrukken van de brandweer? Het gaat er niet alleen om dat de hoofdingang goed bereikbaar is, maar ook om iedere afzonderlijke locatie op het terrein.

Bereikbaarheid via de openbare weg

Brandweervoertuigen hebben specifieke afmetingen. Daarom moeten wegen aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Denk aan de maximale belasting van de weg en de minimale doorgangshoogte, beschikbare rijbaanbreedte en bochtstralen.
  • Brandweervoertuigen moeten onbelemmerd kunnen doorrijden. Het overige verkeer moet dus kunnen uitwijken.
  • Woonwijken, industrieterreinen en winkelgebieden moeten goed ontsloten zijn. Een willekeurig adres moet vanaf een verkeersader binnen een gestelde tijd bereikbaar zijn.
  • Een eengezinswoning is voldoende bereikbaar wanneer een blusvoertuig de toegang tot op een afstand van ten hoogste 40 meter kan benaderen. Voor andere gebouwtypen is 10 meter de maximale afstand.
  • Een tweede, onafhankelijke route is noodzakelijk, omdat de voor de hand liggende route niet altijd bruikbaar is. Denk aan wegwerkzaamheden, opstoppingen, fout geparkeerde voertuigen en dergelijke.

Toegangswegen

Toegangswegen moeten aan bepaalde eisen voldoen, omdat brandweer-voertuigen specifieke afmetingen hebben.

Tweede toegangsroute

Zorg voor een tweede, onafhankelijke toegangsroute, omdat de voor de hand liggende route niet altijd bruikbaar is.

Vragen?

Alle regels omtrent de bereikbaarheid van het bedrijf zijn te vinden in sectie 6.8 van het Bouwbesluit

Naar het bouwbesluit

Bereikbaarheid via het eigen perceel

  • Is de afstand tussen de toegang(en) van het gebouw en de openbare weg meer dan 10 meter? Dan moeten er op het eigen terrein een of meerdere opstelplaatsen voor blusvoertuigen na het uitrukken van de brandweer zijn.
  • De rijroutes op het eigen terrein naar deze opstelplaatsen moeten geschikt zijn voor brandweervoertuigen. De eisen voor deze verbindingsweg zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en gelden tenzij in een gemeentelijk bestemmingsplan of verordening andere eisen zijn opgenomen.

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

De handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Bezoek de pagina Download PDF

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box