Keurmerk Veilig Ondernemen

Als ondernemer loop je grote kans op schade door criminaliteit en onveiligheid zoals diefstal, vernieling, ondermijning en brandstichting. En hoe voorzichtig je ook probeert te zijn, toch ben je vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Alleen je eigen bedrijf beveiligen is niet genoeg meer. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor om samen te werken met de overheid of andere ondernemers in de buurt, door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of het Convenant Veilig Uitgaan (CVU).

KVO en CVU

Het KVO en CVU is een instrument; een keurmerk.  Het heeft als doel samen met andere ondernemers, de gemeente, politie en brandweer (Veiligheidsregio)  en eventuele andere partijen overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken, zodat de niet alleen jouw eigen bedrijf, maar ook het omliggende bedrijvengebied schoon, heel en veilig is en blijft.

Deze onderlinge samenwerking wordt schriftelijk vastgelegd in een convenant. Het opstellen van een samenwerkingsconvenant is één van de voorwaarden voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het convenant wordt vervolgens door alle partners ondertekend. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer en eventueel andere partijen kondigen hiermee af dat zij, binnen de certificatiestructuur van het KVO, gaan samenwerken. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het brengt voor alle partijen verplichtingen met zich mee.

De rol van de brandweer

De brandweer (Veiligheidsregio) is betrokken bij de veiligheid in een winkelgebied en op bedrijventerreinen. Denk aan repressie (uitrukken), toezicht, preventie en advies.

We geven inzicht in de bestaande en potentiële risico’s. Door de 112- meldingen binnen het bedrijvengebied te analyseren en aan te leveren. Maar ook door het deelnemen aan de dag- en avondschouw, waarbij we tijdens een fysieke controle op het terrein rondom de bedrijven letten op (brand)onveilige situaties , ondernemers hiervan bewust maken en advies geven ter verbetering van de veiligheid.

Daarnaast geven we op verzoek voorlichting en leveren we input op het gebied van (brand)veiligheid aan voor nieuwsbrieven en ondernemersplatformen etc.

Voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen kan je terecht bij je gemeente of het CCV.

Top 10 brandoorzaken bij bedrijven

  • Menselijk handelen
  • Brand Elektra
  • Brandstichting
  • Brand Naburig
  • Bliksem
  • Hennep
  • Brand Broei
  • Brand Dakdekken
  • Montagefouten o.a. zonnepanelen
  • Overige en onbekend

Belangrijk voor bedrijven

Brandmeldinstallaties (BMI) redden levens en beperken schade. Al bij een klein beetje rook waarschuwen ze de mensen in het gebouw. De verhoging van de brandveiligheid die hiermee wordt bereikt, is belangrijk.

Brandmeldinstallaties
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box