Digitale toegankelijkheid

De brandweer besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie op het platform Brandweer.nl, opdat iedereen onze informatie eenvoudig kan bekijken en ervan gebruik kan maken.

Om dit mogelijk te maken, past Brandweer.nl de zogeheten Webrichtlijnen toe.
Toepassing Webrichtlijnen
Verantwoording Webrichtlijnen
De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

De Webrichtlijnen versie 2 staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten ‘pas toe of leg uit’-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen (‘pas toe’). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden (‘leg uit’).

Wat is een (digitaal) toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in de Wet digitale overheid (Wdo) bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Brandweer.nl

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Status toegankelijkheidslabel van Brandweer. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Link naar meest recente Eindrapportage 10 augustus 2023

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen dat we maatregelen nemen voor een goede digitale toegankelijkheid, door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid: bij elke toevoeging of wijziging, zowel op het gebied van techniek als inhoud, nemen wij, met onmiddellijke ingang bij elke stap in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website de digitale toegankelijkheid mee.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen zullen, nadat een aantal verbeteringen is doorgevoerd en aansluitend regelmatig, (onderdelen van) de website toetsen op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: middels (extra) training houden onze medewerkers hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid met betrekking tot Brandweer.nl? Neem dan contact met ons op via ons feedback-formulier.

Wat kan je van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging
We informeren je over de voortgang en de uitkomst
Binnen 4 weken is jouw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop jouw klacht is behandeld, of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Acquisitie met betrekking tot Digitale Toegankelijkheid / Wet Digitale Overheid (Wdo) wordt niet op prijs gesteld.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box