'Brandweer op school' lespakket

Een les van de brandweer bij jou op school. Kan dat? Informeer bij de brandweer bij jou in de buurt wat de mogelijkheden zijn.

Direct bestellen
Brandweer op school is een doorlopende leerlijn over de Brandweer. Het doel van de lessen is dat leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis.

Voor alle groepen een programma
Het lesmateriaal is onderverdeeld in een digitaal programma met werkbladen voor groep 1/2 en werkboekjes met digitaal materiaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Bij de werkboekjes hoort een docentenhandleiding. Voor alle groepen is de opbouw van het lesprogramma gelijk en komen de thema’s voorkomen, alarmeren, vluchten en bestrijden aan bod. De opdrachten zijn divers, zodat het materiaal kinderen met verschillende leerstijlen aanspreekt. Leerlingen leren, ontdekken en doen in de lessen.

Brandweeropschool.nl

Op brandweeropschool.nl staan de filmpjes en opdrachten die bij de werkboekjes horen. Leerlingen kunnen de opdrachten klassikaal, via het digibord, of individueel maken. Er wordt ook een eindquiz aangeboden waarmee de leerlingen kunnen testen wat ze van de lessen hebben opgestoken.

In het materiaal komen de kerndoelen basisonderwijs Oriëntatie op jezelf en de wereld aan bod:

  • Kerndoel 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box