Normen voor opkomsttijd

Hoe snel is de brandweer bij jou? Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de brandweer binnen acht minuten aanwezig moet zijn.

Hieronder zijn de opkomsttijden per gebruiksfunctie van bedrijven opgesteld:

 • 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie.
 • 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen.
 • 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee punten of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie.
 • 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.

Opkomsttijden

In het Besluit Veiligheidsregio’s staat alle informatie omtrent opkomsttijden die voor bedrijfseigenaren van belang is. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met de brandweer in de buurt of via het contactformulier op deze site.

Uitruktijd en opkomsttijd

De opkomsttijd van de brandweer is de tijd tussen de melding en het moment dat de brandweer ter plaatse is. Onderdelen van de opkomsttijd zijn de tijd dat de brandweer ervoor nodig heeft om uit te rukken en de tijd die de brandweer nodig heeft om van de kazerne naar de brand te komen. Opkomsttijd is dus de tijd die het uitrukken kost vermeerderd met de rijtijd.

Rijtijd

De rijtijd is niet alleen afhankelijk van de afstand tussen brandweerkazerne en de plaats van de brand. Van invloed zijn ook eventuele verkeersbelemmeringen zoals bijvoorbeeld drempels en uitneembare paaltjes en het soort weg (verhard, onverhard of privé-terrein). De brandweer is daarom nauw betrokken bij de veranderingen in de openbare ruimte die invloed kunnen hebben op het uitrukken van de brandweer.

Wat jij kunt doen

Het is uiteraard belangrijk dat de brandweer zo snel mogelijk kan beginnen met het blussen van een brand. Hiervoor is het in sommige gevallen noodzakelijk een aantal voorzieningen te treffen. Als bedrijfseigenaar kun je ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen voor de bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten. Zo moeten delen van het gebouw die direct bedreigd worden door een brand, al voor de aankomst van de brandweer ontruimd zijn. Omdat je in de eerste minuten als bedrijf op jezelf aangewezen bent voor de ontruiming van werknemers, patiënten, bewoners of bezoekers is het belangrijk om de bedrijfshulpverlening goed in te richten.

Alles in 8 minuten

Wat gebeurt er allemaal in de 8 minuten vanaf het moment dat 112 wordt gebeld tot het moment dat de brandweer voor de deur staat.

Naar infographic

Vraag en antwoord

 • Wat is een droge blusleiding?

  Om te voorkomen dat er veel tijd verloren gaat aan het uitrollen en/of naar boven trekken van slangen, zijn in bepaalde gebouwen ‘droge blusleidingen’ noodzakelijk. Deze leidingen bestaan uit stalen buizen, waarop aansluitingen zijn gemonteerd voor de voeding van de leiding en voor de brandslang. De brandweer kan zo met behulp van een pomp en een blusvoertuig water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen.

 • Wat is brandweerlift?

  Met een brandweerlift kan de brandweer veilig de hoger gelegen verdiepingen van een gebouw bereiken. Een brandweerlift is nodig voor bepaalde gebruiksfuncties als de vloer van het verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau. Liften in gebouwen moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan het Warenwetbesluit liften. Hierin is voorgeschreven dat een brandweerlift moet voldoen aan de NEN-EN 81-72.

 • Hoe krijgt de brandweer snel toegang tot een pand?

  Je hebt verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de brandweer in geval van brand makkelijk toegang krijgt tot het pand. De kosten voor het installeren van één van deze systemen komt voor rekening van de instelling of het bedrijf.

  • Automatische ontgrendeling
  • Brandweerbuis of -kluis, met daarin de sleutel
  • Brandweersleuteldepot
  • Brandweerkastje
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box