Zo werken wij

In Nederland zijn 25 veiligheidsregio’s. Binnen deze veiligheidsregio’s werken de brandweerkazernes samen. Per regio wordt gezorgd voor het onderhoud en de centrale inkoop van materieel. Ook worden brandweermensen opgeleid, bijgeschoold en oefeningen georganiseerd. Doordat de korpsen samenwerken, worden bepaalde taken efficiënter uitgevoerd en meer taken gezamenlijk opgepakt. Ook zetten we door gemeenschappelijke meldkamers, bij grote incidenten en rampen snel voldoende mensen en middelen in.

Minder branden, minder slachtoffers, minder schade

Geen brandweerkorps is hetzelfde. Er zijn wel onderwerpen waar elk korps mee te maken heeft. Dit geldt voor opkomsttijden, het verminderen van loze meldingen, natuurbrandbestrijding en bedrijfsvoering. Dit pakken we landelijk op, met oog voor regionale verschillen. Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit. Dit gebeurt binnen Brandweer Nederland eensgezind en slagvaardig. Met als doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.

Organisatie

 • Brandweer Nederland en de RCDV

  Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). De RCDV benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt. Dat zijn thema’s rond de visie en strategie van veiligheidsregio’s, thema’s met grote financiële impact of bestuurlijke relevantie. In de RCDV komen de diverse landelijke ontwikkelingen samen en worden deze met elkaar verbonden. Hier vindt ook de afweging en besluitvorming plaats rondom de strategische koers van de landelijke samenwerking. De RCDV is te zien als de kern van het netwerk.

 • Vakraden

  Een vakraad is een overleg van de 25 gemandateerde vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s op een specifiek vakgebied. Veelal zullen dat de afdelingshoofden of managers zijn. Mensen in een vakraad delen een gezamenlijke passie voor hun vakgebied en kennen de ontwikkelingen daarbinnen. De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken en sturen landelijke projecten en programma’s aan. We kennen de volgende vakraden:

  • Incidentbestrijding
  • Brandveiligheid
  • Leren en Ontwikkelen
  • Risico- en Crisisbeheersing
  • Bedrijfsvoering
 • Netwerken

  Veel werk gebeurt in de landelijke netwerken. Hierin zitten collega’s uit het hele land vanwege hun specifieke kennis of ervaring. Zij weten vaak als geen ander wat er allemaal speelt op de werkvloer. Vanuit die ervaring leveren elk jaar vele honderden brandweermensen uit het hele land een bijdrage aan het werk van Brandweer Nederland.

 • Samenwerkingsparners

  De veiligheidsvraagstukken van tegenwoordig zijn complex en overschrijden de grenzen van de afzonderlijke hulpverleningsorganisaties. Daarom werken wij nauw samen met andere partijen. Niet alleen met hulpverleningsdiensten als politie en GHOR (geneeskundige zorg), maar ook met allerlei bestuurlijke en maatschappelijke organisaties, de Brandwonden Stichting en partijen als bijvoorbeeld de Bond van Verzekeraars, thuishulporganisaties. We stemmen af en werken samen.

De brandweer in cijfers

Brandweerpersoneel
Op 31 december 2019 telde de Nederlandse brandweer in totaal 23.570 personen in repressieve dienst, waarvan 4.357 beroeps en 19.646 vrijwilligers. Het aantal mannen in repressieve dienst bedroeg 22.243, het aantal vrouwen 1.324. Zij opereerden vanuit 969 kazernes en posten (113 beroeps en 856 vrijwillig).Overige info
De brandweer is gemiddeld binnen 7,8 minuten ter plaatse.(bron: Brandweerkerndata 2019)

Zo werken wij en elke keer weer anders

Brand in P-garage
Brand in P-garage
Industriebrand
Industriebrand
Kettingbotsing
Kettingbotsing
Woningbrand
Woningbrand
Natuurbrand
Natuurbrand
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box