Natuurbrand

Van een klein vuurtje tot een allesverwoestende brand

Open vuur in de natuur

Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken.

Voorkom natuurbrand, wat kun jij doen?

Natuurbrand kent geen grenzen

Het grootste gevaar voor mensen is dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen.

Is er brand in de natuur en weet je niet welke kant je uit moet?

Loop dan niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

Flyers met tips per doelgroep

Natuurbranden in twee-fasen systeem

Allard Schimmel, Veiligheidsregio Gelderland Midden: “We hebben de natuurbrandthermometer met de 5 kleuren vervangen door een twee-fasen systeem. Eenvoudig en duidelijk.

Fase ‘regulier risico’ (1) is zoals altijd; wees voorzichtig met vuur in de natuur.
Zodra een gebied in fase ‘extra alert’ (2) zit (voormalige kleuren oranje en rood), voeren hulpdiensten en natuurbeheerders extra controles uit.
In deze fase (maar eigenlijk altijd) vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand(stichting) zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2.”

Een aantal regio’s maakt gebruik van de website Natuurbrandrisico.nl om daar hun fasen op weer te geven. Niet iedere Veiligheidsregio is aangesloten op dit systeem. Zij beslist zélf of ze wel of niet aansluiten, die keuze is niet landelijk bepaald. Sommige veiligheidsregio’s hebben per slot van rekening natuurbrand niet prominent in hun risicoprofiel staan.

Bekijk Natuurbrandrisico.nl of jouw regio gebruik maakt van dit systeem en wat (op dat moment) het risico is op natuurbrand.

Voorkom natuurbrand

Tips om brandgevaar te verkleinen
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box