Rookmelders voor woningcorporaties

Online lesmodule beschikbaar

Online lesmodule over rookmelders voor woningcorporaties

De 25 veiligheidsregio’s hebben de handen ineengeslagen en een online lesmodule ontwikkeld, specifiek voor medewerkers van woningcorporaties. De module richt zich op basiskennis over rookmelders, in aanloop naar de rookmelderverplichting die op 1 juli 2022 ingaat.

Deze wet beteken nogal wat voor woningcorporaties. De lesmodule gaat in op het belang van rookmelders, plaatsingsadvies, welke soort rookmelders er zijn en waar ze aan moeten voldoen. Ook komen er onderwerpen zoals tips voor brandveiligheid in de woning aan bod en hoe een woningcorporatie in gesprek kan gaan met haar bewoners. Uit gesprekken die de regio’s met woningcorporaties voerden, kwam naar voren dat er behoefte was aan deze informatie en dat de module vooral geschikt moet zijn voor huismeesters en technische medewerkers.

Brandveilige woonomgeving

Uit het rapport fatale woningbranden blijkt dat de meeste mensen die overlijden ten gevolge van een woningbrand, ouder zijn dan 65 jaar en dat deze mensen minder goed in staat zijn om zichzelf in veiligheid te brengen als er brand in hun woning is uitgebroken. Woningcorporaties hebben vaak wooncomplexen waar veel ouderen wonen in beheer of bezit en door de medewerkers van corporaties bij te scholen, draagt de opgedane kennis direct bij aan een brandveilige woonomgeving, met uiteindelijke minder slachtoffers ten gevolge van brand tot gevolg.

Wet- en regelgeving

Als jouw medewerkers of collega’s de online module doorlopen, zijn zij volledig op de hoogte van het belang van rookmelders, waar de melder precies moet hangen, welke soorten rookmelders er zijn en waar ze aan moeten voldoen. Verder zijn er tips over brandveiligheid te vinden en hoe je het gesprek over brandveiligheid aangaat met de bewoners.

De module wordt gratis beschikbaar gesteld in de meeste veiligheidsregio’s. Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw regio.

Rookmelders per juli 2022 ook verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Per 1 juli 2022 geldt dit ook voor bestaande bouw!

Deze wijziging is van toepassing op het Bouwbesluit 2012.

Rookmelders ook in bestaande woningen verplicht per 1 juli 2022

Check de infographic
Rookmelders redden levens
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box