Stalbrand voorkomen

Een stalbrand heeft grote impact. Een met zorg en hard werken opgebouwd agrarisch bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact op de agrariër, diens gezin, de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners. Daarbij heeft een stalbrand gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit (op korte en lange duur) en mogelijk ook voor de reputatie van het bedrijf.

Vaak beseffen mensen niet dat een brand zich razendsnel ontwikkelt. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse operationeel is, is de getroffen stal meestal niet meer te redden. De brandweer richt zich dan op het behoud van aangrenzende gebouwen. Tot de brandweer er is, ben je op jezelf aangewezen.

Brandoorzaken

Twee veel voorkomende brandoorzaken zijn elektriciteit en werkzaamheden. Van een groot aantal stalbranden is de oorzaak niet te achterhalen door het vrijkomen van asbest. Daardoor kan er geen onderzoek plaatsvinden. Ook kan geen onderzoek plaatsvinden als de politie de omgeving als ‘plaats delict’ heeft aangewezen.
In geval van brand door elektriciteit: het gaat verder dan tijdige controle van de installaties. Wees je ook bewust van brandgevaar door stof op lampen en snelle brandvoortplanting door spinrag. En wees alert op stro in de nabijheid wanneer je werkzaamheden uitvoert als repareren, slijpen en lassen.
Broei ontstaat niet alleen in een hooistapel of anders organisch materiaal. Broei kan bijvoorbeeld ook optreden in een stapel met poetsdoeken die gebruikt zijn in combinatie met olie.

Voorkomen

Met een aantal veranderingen kun je al grote winst behalen op het voorkomen van stalbranden:

  • Houd de stal schoon en opgeruimd
  • Verricht geen (las- en slijp)werkzaamheden in de stal
  • Zet tractoren en werktuigen niet in de stal
  • Bouw brandveilig (brandcompartimentering)
  • Let op mogelijk onveilige ontstekingsbronnen zoals schakelaars en elektrische vliegenvallamp
  • Let op mestgassen (verstikking, giftig, brandbaar, explosief)

Ten aanzien van mestgassen: als het fout gaat, ga dan nooit de stal in om mensen of dieren te helpen. De gassen zijn reukloos en inademing kan dodelijk zijn! Leg apparatuur stil, bel 112 voor assistentie door de brandweer en zet zo mogelijk ramen en deuren tegen elkaar open. Werk nooit alleen in afgesloten ruimten.

Meer informatie

Onze folder Brandveilige veestallen geeft veel informatie over het voorkomen van brand, brandrisico’s en de inzet van de brandweer. Ook geven we tips wat je moet doen als je onverhoopt toch te maken krijgt met brand op je bedrijf. We adviseren in de folder over brandveiligheid voor zowel bestaande stallen, maar ook voor nieuw te bouwen stallen en geven algemeen advies en tips.

Brandweer Nederland zet zich samen met LTO Nederland, POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en overheid in om de brandveiligheid te vergroten zodat er minder dieren omkomen door stalbranden. Zie ook: Stalbranden.

Brandveilige veestallen

Praktische tips om uw stal brandveiliger te maken

Download
De nachtmerrie van iedere veehouder

Actieplan brandveilige veestallen

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

 

Naar het actieplan
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box