Een brandveilig evenement

Organiseer jij een groot of een klein evenement? Meld het initiatief bij de gemeente. De gemeente kan je vertellen of een vergunning nodig is voor het evenement. De gemeente stuurt een eventuele vergunningsaanvraag door naar de brandweer, die hem toetst op brandveiligheidseisen.

Als organisator van een evenement kun je hierop anticiperen, door in je aanvraag in ieder geval rekening te houden met een aantal brandveiligheidseisen.

Checklist brandveiligheidseisen evenement

  • Geef in je aanvraag aan wat de begin- en eindtijd van het evenement is.
  • Blokkeer geen straten op eigen initiatief. Dit gebeurt in overleg.
  • Zorg voor voldoende ruimte voor brandweervoertuigen: minstens 4,5 meter doorrijbreedte en 4,2 meter doorrijhoogte.
  • Houd 1 meter vrij rond brandkranen en zorg ervoor dat brandkraanbordjes zichtbaar blijven.
  • Zet containers en dergelijke minimaal 10 meter van gevels vandaan. Bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde geldt een afstand van 15 meter.
  • Houd aansluitingen voor droge blusleidingen vrij.
  • Zorg ervoor dat de toegang tot aangrenzende gebouwen en percelen niet geblokkeerd wordt.
  • Houd ook uitgangen en nooduitgangen van gebouwen als bioscopen, cafés en dergelijke vrij.
  • In sommige gevallen is het nodig om de doorvaart van een blusboot mogelijk te maken. Houd daarvoor 5 meter vrij.

Veiligheidsplan

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als aanvrager van een evenement zal je een veiligheidsplan moeten maken om de risico’s bij het evenement in te schatten en maatregelen te beschrijven. Elke gemeente heeft hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Infobladen

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

Straat(feest)- en buurtbarbecues

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box