Elektrische voertuigen en laadpalen in parkeergarages

Vanuit het land komen tal van vragen binnen bij de brandweer over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Deze ontwikkeling is zo nieuw dat nog niet alle risico’s exact bekend zijn. Het NIPV heeft met inbreng van specialisten van Brandweer Nederland onder meer de publicatie Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen uitgebracht. Hierin staan, op basis van literatuurstudie en praktijkkennis, bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve maatregelen die de brandveiligheid van parkeergarages verbeteren.

 

Infographic veilig parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages

Voor het veilig parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages, hebben NIPV en Brandweer Nederland deze infographic opgesteld met tips voor VvE’s en exploitanten van garages.

Download de infographic

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Welke regelgeving geldt er momenteel voor parkeergarages?

  Voor nieuw te bouwen parkeergarages met een gebruiksoppervlakte van maximaal 1.000 m2 gelden de rechtstreeks werkende prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Voor bestaande parkeergarages geldt een grenswaarde van maximaal 3.000 m2. Bij overschrijding van deze grenswaarden moet, volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012, een gelijkwaardige mate van brandveiligheid worden gerealiseerd als beoogd is met de voorschriften. Om een gelijkwaardige mate van brandveiligheid te realiseren zijn meestal aanvullende voorzieningen nodig; denk bijvoorbeeld aan een sprinklerinstallatie. De eisen in het Bouwbesluit zijn erop gericht de kans op slachtoffers bij een brand in een parkeergarage te beperken en de kans op branduitbreiding naar gebouwen op een ander perceel te beperken.

  Voor elektrische voertuigen en laadvoorzieningen in parkeergarages zijn nog geen specifieke brandveiligheidseisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Het Ministerie van BZK heeft overigens wel het voornemen om voor nieuwe parkeergarages een aantal voorschriften toe te voegen. Zie hiervoor verder de internetconsultatie. Bovendien zijn de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 slechts minimumeisen.

  Om de andersoortige risico’s die het parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages met zich meebrengt te beperken, adviseren we voor dit moment om de mogelijke maatregelen in de publicatie Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen te bezien op effectiviteit en haalbaarheid in een gesprek beheerder/eigenaar en een brandveiligheidsadviseur. Een verder uitgewerkt plan kan vervolgens worden voorgelegd aan de veiligheidsregio.

  Was deze informatie nuttig?
 • Zijn er risico’s verbonden aan het parkeren en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages?

  Kijkend naar de kans op brand en het effect bij een brandend elektrisch voertuig, is duidelijk dat er andersoortige risico’s zijn wanneer elektrische voertuigen geparkeerd en opgeladen worden in een parkeergarage. Zo ontwikkelen branden met elektrische voertuigen zich anders qua brandverloop en brandduur. Door het ontstaan van toxische verbrandingsproducten kan er een situatie ontstaan die voor het vluchten en bestrijden van de brand ongunstig is. Ook de rest van het brandende voertuig (met name de kunststofonderdelen) zorgt, net als bij conventionele voertuigen met kunststofonderdelen, al voor ernstig toxische rook, waardoor het vluchten op zich al zeer kritiek is.

  Systemische gezondheidseffecten door blootstelling aan HF-houdende rook van li-ion battery packs lijken onwaarschijnlijk. Daarnaast is het blussen van branden met elektrische voertuigen lastiger. Verder zorgt het opladen van voertuigen in parkeergarages voor andersoortige risico’s: dit is namelijk een extra activiteit ten opzichte van het enkel parkeren van een voertuig. Zie voor meer informatie het artikel Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffen in magazine Vexpansie.

  Overigens, het bestrijden van een brand in een (ondergrondse) parkeergarage is ook zonder elektrische auto’s of laadpalen al lastig voor de brandweer.

  Was deze informatie nuttig?
 • Welke specifieke praktische maatregelen kan ik als eigenaar/beheerder van parkeergarages nemen om de kans op en de effecten van een brand in (ondergrondse) parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen te verkleinen?

  Bouwkundige maatregelen

  • Overleg met een constructeur over eventueel mogelijke extra bescherming van de bouwconstructie nabij parkeerplekken met laadvoorzieningen.
  • Plaats voor de laadpalen een aanrijbeveiliging, of breng deze aan op een plek waar aanrijden onmogelijk is.

  Installatietechnische maatregelen

  • Zorg voor een voorziening waarmee bij calamiteiten in één handeling alle laadvoorzieningen stroomloos kunnen worden geschakeld door aanwezigen of brandweer.
  • Plaats de parkeerplaatsen voor elektrisch aangedreven voertuigen, laadpalen/-voorzieningen:
   –  niet op plaatsen waar ventilatielucht wordt toegevoerd zoals een open gevel van de parkeergarage.
   –  indien mogelijk op een open bovenste parkeerdek van een parkeergarage
   –  niet ter plaatse van een vluchtroute voor personen.
  • Positioneer afvoerkanalen zodanig dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat verbrandingsproducten die uit de garage komen overlast voor de omgeving veroorzaken.

  Organisatorische maatregelen

  • Zorg naast snelle detectie voor opvolging van een brandalarm: hoe eerder daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat er brand is, hoe sneller de brandweer wordt gewaarschuwd, hoe groter de kans dat de brandweer de brand mogelijk nog kan bestrijden zonder onaanvaardbare risico’s te lopen.Geef bewoners/gebruikers duidelijke instructies, zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en leg deze instructies vast in een ‘Instructie hoe te handelen bij brand’.
  • Maak goede afspraken over het veilig gebruik van de laadpalen. Zie hiervoor ook de infographic: LINK
  • Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij (meldingsplicht). Deze beoordeelt of er sprake is van verhoging van het (brand)risico. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de verzekeringspolis en voor de parkeergarage.

  Maatregelen t.b.v. repressieve inzet

  • Positioneer parkeerplaatsen en laadpalen/-voorzieningen:
   –  zo veel mogelijk dicht bij de in- en uitritten van de garage
   –  zo veel mogelijk op het straatniveau.
  • Zorg dat elektrische voertuigen op een bepaalde vooraf afgesproken plaats in de parkeergarage staan en maak dat kenbaar bij de toegang van de parkeergarage.
  • Zorg voor de herkenbaarheid van een parkeerplaats met laadpaal/-voorziening.
  • Richt de bluswatervoorziening/waterwinning in op de aanwezigheid van elektrisch aangedreven voertuigen.

  Verder is de installatie van sprinklers of watermistsystemen de meest passende maatregel om de ontwikkeling van de brand te beperken en om branduitbreiding tussen de voertuigen te voorkomen.

   

   

  Was deze informatie nuttig?
 • Ik wil een laadpaal plaatsen in mijn parkeergarage of in mijn tuin. Moet ik dit melden bij de gemeente en moet de gemeente de plaatsing goedkeuren?

  Nee, u hoeft niet aan de gemeente te melden dat u een laadpaal op eigen terrein wilt plaatsen. Bij plaatsing van een laadpaal in uw parkeergarage adviseren wij de hierboven benoemde maatregelen.

  Was deze informatie nuttig?
 • Ik woon in een appartement boven een parkeergarage waarin laadpalen staan of binnenkort worden geplaatst. Wat zijn de (brandveiligheids)risico’s, ook in relatie met de bouwkundige staat van ons complex?

  Elke parkeergarage is anders en vraagt daarom om maatwerk per situatie. Om de specifieke situatie van uw eigen (ondergrondse) parkeergarage te beoordelen kunt u een brandveiligheidsdeskundige van een ter zake kundig adviesbureau vragen om een brandveiligheidsscan uit te voeren. Bespreek met deze brandveiligheidsdeskundige welke maatregelen in uw situatie kunnen worden toegepast.

  Was deze informatie nuttig?
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box