Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brandveilig(er) leven om brand te voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Een brandveilige samenleving

Dit is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we bewust(er) bezig zijn met de risico’s op brand en elkaar helpen bij het brandveiliger maken van onze leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig leven.

Netwerken en verbinden

Een brandveilig leven bereiken we door kleine en grote dingen: het gesprekje met onze buren, de voorlichting van de brandweer op school en het aangaan van samenwerking met bedrijven en zorginstanties. Voor de brandweer wordt netwerken en verbinden steeds belangrijker. Brandweercollega’s in de regio’s zetten veel slimme projecten op om jou thuis te helpen brandveiliger te leven. Ook zijn we landelijk in gesprek over de samenwerking met diverse branches en het verbeteren van de productveiligheid. We zoeken naar verankering in wet- en regelgeving.

Brandveiligheid overal en altijd

Thuis, op het werk, binnen bedrijven, in je vrije tijd: eigenlijk overal en altijd. Doe je mee?

Video's Tips brandveiligheid

Brandveiligheid thuis; bekijk de tips
Brandveiligheid thuis: bekijk hier de tips
Hoe voorkom je schoorsteenbrand
Brandveiligheidstips opladen scootmobiel
Tips over vluchten bij brand

Folders

Brandveilig wonen

Checklist voor een brandveilige woning

Brandveilige horeca

Tips voor restaurants en cafés

Brandveilige veestallen

Praktische tips om uw stal brandveiliger te maken
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box