Regio's en kazernes

25 veiligheidsregio's

De brandweer in Nederland is verdeeld over 25 veiligheidsregio’s. Elke regio is weer uniek in haar bevolking, natuur, bewoning en samenstelling. Elke veiligheidsregio is als werkgever ook verantwoordelijk voor het eigen personeelsbeleid.

Vind een regio

Vind een kazerne bij jou in de buurt

Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft een eigen kazerne, waar de brandweervoertuigen staan, waar geoefend wordt en waar brandweermensen samen paraat zijn om te kunnen helpen als er ergens een incident is.

Vind een kazerne

25 veiligheidsregio’s

Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Om de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren, heeft het Kabinet besloten (2010) tot de oprichting van veiligheidsregio’s. Daarin werken brandweer, politie, geneeskundige- en gemeentelijke diensten samen om de hulpverlening te coördineren en de crisis of ramp goed het hoofd te kunnen bieden.
Er zijn in Nederland 25 regionale brandweren in evenveel veiligheidsregio’s. Elke regio is weer uniek in haar bevolking, natuur, bewoning en samenstelling. Elke veiligheidsregio is als werkgever ook verantwoordelijk voor het eigen personeelsbeleid.

De brandweer in de buurt

Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft een eigen brandweer. Samen vormen een aantal brandweren een brandweerregio. Zo beschikken we bij grote incidenten en rampen snel over voldoende mensen en middelen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box