Industriebrand

Uitdagingen

01 /

BEREIKBAARHEID

Het terrein is voor een deel omringd door water waardoor het vanaf het land niet mogelijk is om het gehele terrein veilig te bestrijken.

VERVUILING BLUSWATER

Er werd tijdens het incident door het RIVM onderzoek gedaan naar de mate van vervuiling van het bluswater. In afwachting van het onderzoeksresultaat werd het bluswater opgevangen en afgevoerd. Hierdoor was er sprake van een gelimiteerde hoeveelheid in te zetten bluswater.

HEVIGE BRAND

Door de hevigheid van de brand was het lange tijd niet mogelijk om op een veilige manier de schroothopen uit elkaar te trekken om zo het brandend materiaal gericht af te blussen.

ROOKOVERLAST

Veel rookoverlast door het brandende materiaal in benedenwinds gebied. Bovendien draaide in de loop van het incident de windrichting met een aangepast inzetplan tot gevolg.

LANGDURIGE INZET

Grote inzet personeel en materieel; het betrof een zeer grote brand die wel 3 dagen duurde.

Team

ZEER GROTE BRAND

MANSCHAP
BVD
HOvD
DRONE TEAM
FBO
MPL
AGS
LOGITSTIEK

GRIP 1

HOvD
IM CoPI
OvD-B
LEIDER CoPI
OvD-P
OvD-G
OvD-BZ
OvD-W
OvD-RWS
COMM. ADV.
OD-BN

GRIP 2

ROL
IROT
ACB
AC-BZ
AC-P
AC-GZ
ACC
LIAISON
MPL
HIN-B
HON-B

Materiaal

01 /

TANKAUTOSPUIT

TANKAUTOSPUIT

REDVOERTUIG

Redvoertuig (ladderwagens, hoogwerkers).

SCHUIMBLUSVOERTUIG

Schuimblushaakarmbak schuimblusvoertuig

GROOTSCHALIG WATERTRANSPORT

Grootschalig watertransport

METERS MEETPLOEG

Meters meetploeg

BLUSBOOT

Blusboot

BLUSHELIKOPTER

Blushelikopter

DRONE

Drone

MOBIELE COMMANDO UNIT (MCU)

Mobiele commando unit (MCU)

SPECIALISTISCH EXTERN MATERIEEL

Specialistisch extern materieel om schroot uit elkaar te trekken.

FAQ

 • Hoe lang duurt een dienst van brandweerlieden?

  Binnen de Nederlandse brandweer kennen we zowel repressief personeel met een beroeps- als met een vrijwillige aanstelling. Een repressieve beroepsmedewerker werkt in principe in ploegen met diensten van 24 uur. Na een 24-uursdienst komt een nieuwe ploeg op om de dienst over te nemen.

  De maximale duur van een inzet is niet bepaald. Bij bijvoorbeeld intensieve of lange brandweerinzetten wordt zorggedragen voor aflossing van personeel. Dit houdt in dat nog niet ingezet personeel de werkzaamheden overneemt, zodat de ingezette eenheden de gelegenheid hebben om te rusten. Aflossing is altijd afhankelijk van factoren, zoals weersinvloeden, incidenttype en omvang.

  Was deze informatie nuttig?
 • Hoe regel je inzet van brandweer uit buurgemeenten?

  Gemeenten binnen een veiligheidsregio bundelen hun krachten, waarbij onder meer de brandweerzorg aan de veiligheidsregio is overgedragen. De brandweer maakt dus deel uit van een veiligheidsregio. Door op regionaal niveau samen te werken is het mogelijk om als organisatie efficiënter en effectiever te functioneren. Hierbij wordt de inzet van brandweereenheden binnen de veiligheidsregio niet beperkt tot gemeentegrenzen.

  Daarnaast kan een veiligheidsregio met omliggende veiligheidsregio’s afspraken maken, waardoor brandweereenheden ook buiten de grenzen van de veiligheidsregio worden gealarmeerd. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk hulp in nood te kunnen bieden.

  Bij grootschalige incidenten kan een veiligheidsregio ook om interregionale bijstand vragen. Hierbij wordt in pelotonsverband de hulp van andere veiligheidsregio’s gevraagd om het incident te kunnen bestrijden. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum treedt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid op als centraal loket.

  Was deze informatie nuttig?
 • Wie bepaalt / wanneer wordt bepaald dat er een nl-alert uit moet?

  Namens de burgemeesters binnen een veiligheidsregio is de brandweerorganisatie gemandateerd om een NL-alert in te zetten. Dit middel kan worden ingezet voor het waarschuwen van de bevolking bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Binnen de brandweer wordt de toepassing van een NL-alert per incident, waarbij sprake is van een effectgebied, op officiersniveau afgewogen. Hierbij wordt op basis van de dan beschikbare informatie een inschatting van het gevaar voor de omgeving en de duur van het incident gemaakt.

  Was deze informatie nuttig?
 • Worden alle industriebranden op dezelfde manier geblust?

  Nee, iedere brand is anders. Ook de manier van blussen, de inzet van personeel en materieel verschilt per brand en per regio. Dit is een voorbeeld.

  Was deze informatie nuttig?

Heel uniek om zoveel bijstand van buiten onze regio te kunnen en mogen inzetten. Dit heeft het blussen en de rookoverlast zeker verkort. Het gebruik van de dronebeelden op de blusboten en in het CoPI laat zien hoe krachtig we als diensten kunnen samenwerken.’

Brandweer
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box