Toegang brandweer tot gebouw

door middel van een sleutelkluis of sleutelbuis

De brandweer maakt op dit moment gebruik van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om zo snel mogelijk een gebouw in te kunnen. Een sleutelkluis is een kluis met hierin de toegangssleutel en is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw. De sleutelkluis kan met een hoofdsleutel, die in bezit is van de brandweer, geopend worden.

Steeds vaker doet de situatie zich voor dat de brandweer uitrukt voor een calamiteit buiten de eigen gemeentegrens. We hebben dus veel verschillende sleutels voor meerdere regio’s in ons bezit. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren.

Nieuw toetredingssysteem

Brandweer Nederland heeft geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor ’toetreding tot gebouwen en terreinen’ bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen. Ook is besloten te stoppen met de bestaande toetredingssystemen.

Verschillende brandweerregio’s vragen gebouweigenaren en -gebruikers van bedrijven een keuze te maken voor een nieuw toetredingssysteem. Als al specifieke informatie van een regio bekend is, vind je deze hieronder. Staat jouw regio er niet bij, dan vind je hier een overzicht met alle regio’s om met de brandweer in jouw regio de gebouwtoegang door te spreken.

Bezoek de pagina Aanvullende informatie regio’s

Doormelding naar Regionale Alarm Centrale

Gebouwen met kwetsbare groepen (denk aan zorginstellingen, kinderdagverblijven en hotels) en specifieke risico’s dienen over een doormelding naar de Regionale Alarm Centrale te beschikken. Bij deze gebouwen is het extra belangrijk dat de brandweer op een snelle en veilige manier naar binnen kan. Het is voor gebouweigenaren en -gebruikers van deze gebouwen verplicht om de brandweeringang bij een brandmelding automatisch te ontsluiten of te ontsluiten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

Aanvullende informatie regio's

 • Amsterdam-Amstelland

  Brandweer Amsterdam-Amstelland (hierna BAA) heeft het voornemen om het advies van Brandweer Nederland, om de verantwoordelijkheid voor de toegang tot bouwwerken en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen, deels op te volgen. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor een definitief besluit in samenspraak met de regiogemeenten.

  BAA heeft een beoogde werkwijze voor het betreden van bouwwerken en terreinen opgesteld, waarin het gebruik van de sleutelbuis als toegangssysteem niet meer zal worden geadviseerd. Na een definitief besluit zal de sleutelbuis binnen vijf jaar worden uitgefaseerd.

  Wat betekent dit?

  Dit betekent dat BAA van plan is om de moedersleutel (ook wel de stegensleutel genoemd) van de sleutelbuis niet meer te gebruiken om een bouwwerk of terrein binnen te treden. Uiteraard zal de brandweer zo spoedig mogelijk ter plaatse komen om hulp te verlenen, maar de gebouweigenaar of beheerder zal zelf maatregelen moeten nemen om de brandweer toegang te verlenen.

  BAA heeft onderscheid gemaakt tussen bouwwerken en terreinen met een verplichte doormelding naar de Gezamenlijke Meldkamer (GMK) en bouwwerken en terreinen zonder verplichte doormelding naar de GMK.

  Bouwwerken en terreinen met een verplichtte doormelding naar de GMK

  Deze bouwwerken en terreinen zijn verplicht om automatische toegang te verlenen door een brandmeldinstallatie (BMI) te hebben (zie tabel artikel 3.129/4.129 BBL). Het brandweersleuteldepot, ook wel sleutelkluis genoemd, wordt aangestuurd door de BMI. Het beheer ligt bij de gebouweigenaar zelf, waardoor er voor de eigenaren van deze bouwwerken niets verandert.

  Bouwwerken en terreinen zonder verplichtte doormelding naar de GMK

  Voor deze bouwwerken is de gebouweigenaar niet verplicht om automatische toegang te verlenen voor hulpdiensten. Het is mogelijk dat de eigenaar op vrijwillige basis een sleutelbuis heeft aangeschaft om toegang te verlenen voor de brandweer. In de sleutelbuis bevindt zich bijvoorbeeld de sleutel van het hek of de centrale hal. BAA gebruikt een moedersleutel om de sleutelbuizen te openen. Daarom BAA is voornemens om in de toekomst de sleutelbuis niet meer te gebruiken en alternatieven beschikbaar te stellen voor de eigenaar/ beheerder.

  Waar moet een alternatief aan voldoen?

  Indien een gebouweigenaar op dit moment een sleutelbuis heeft en over wil stappen op een ander vrijwillig systeem dan moet die aan de voorwaarde voldoen dat het nieuwe binnentredingssysteem geen beheerlasten oplevert voor de BAA en/of meldkamer. Het beheer, onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit blijft een verantwoordelijkheid voor de gebouweigenaar of -gebruiker.

  Met welke alternatieven zal de brandweer in de toekomst werken?

  Mocht een gebouweigenaar vrijwillig een toegangssysteem willen aanschaffen, dan staat BAA klaar om hierbij te ondersteunen en advies te geven. BAA heeft het voornemen om na de uitfasering uitsluitend gebruik te maken van de volgende toegangssystemen:

  1. Transpondersysteem voor objecten. Let op: het type transpondersysteem moet compatibel zijn met de systemen die BAA momenteel gebruikt. Als de gebouweigenaar dit alternatief wenst te gebruiken, moet het systeem aansluiten op de bestaande transpondersystemen van BAA en moet de eigenaar contact opnemen met BAA voor verdere afstemming.
  2. Ontsluiting door een externe of particuliere partij (bijvoorbeeld elektronische- of automatische ontsluiting).
  3. Organisatorische oplossingen; zoals een gealarmeerde beheerder/sleutelhouder die binnen 5 minuten ter plaatse is om het gebouw voor de brandweer te openen. De aanrijtijd van de brandweer is doorgaans 6 minuten. Als de brandweer eerder arriveert dan de sleutelhouder, zal de brandweer niet wachten en kan het binnentreden gepaard gaan met schade.
  4. Hangsloten van maximaal 10 millimeter dikte (die door de brandweer kunnen worden opengeknipt).

  Wat als je niets doet?

  Voor de bestrijding van incidenten moet de brandweer zich in sommige gevallen toegang verschaffen tot terreinen en gebouwen. De brandweer beschikt over verschillende middelen om toegang te verschaffen. Hierbij wordt de afweging gemaakt tussen snelheid en eventuele nevenschade.

  Heeft u nog vragen?

  Dan kunt u terecht bij het Serviceteam, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en collega’s die informatie willen over brandveiligheid, industriële- en externe veiligheid.

  Het Serviceteam is van 08.00 – 17.00 uur te bereiken via 020-555 6000 of serviceteamrb@veiligheidsregioaa.nl.

 • Brabant-Noord

  Brandweer Brabant-Noord maakt voor het binnentreden van gebouwen en terreinen vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem. Hiermee volgen wij de richtlijn op van Brandweer Nederland: de verantwoordelijkheid voor toetreding tot gebouwen en terreinen ligt bij de eigenaar.

  Wat betekent dit?

  Als hulp van de brandweer nodig is dan komen we natuurlijk zo spoedig mogelijk. Maar vanaf 1 januari 2026 kunnen wij dus niet meer met een sleutel binnenkomen. Dit betekent dat een gebouweigenaar of -beheerder zelf maatregelen moet nemen. Natuurlijk kijken wij samen met u naar een oplossing, zo werken we samen aan veiligheid.

  Mogelijke oplossingen zijn:

  • Automatische ontsluiting door de brandmeldinstallatie
  • Elektronische ontsluiting op afstand
  • Persoonlijke opvang in geval van 24-uurs bewaking

  De wijze waarop een gebouweigenaar of -beheerder toetreding tot een pand regelt bepaalt deze zelf. Een (brand)beveiligings- of installatiebedrijf kan meedenken over de mogelijkheden die er zijn.

  Voor advies kan ook contact opgenomen worden met Brandweer Brabant-Noord via: preparatie@vrbn.nl. Daarnaast moet een check worden gedaan of het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie moet worden aangepast.

  Bezoek de pagina Meer informatie (+ veelgestelde vragen)

 • Drenthe

  In Drenthe conformeren wij ons aan het landelijke advies van Brandweer Nederland. Wij kijken dus naar een alternatief voor de sleutelbuis bij nieuwe aanvragen en in die momenten waarbij deze mogelijkheid zich aandient. Bij bestaande objecten doen we dit op ‘natuurlijke’ momenten en niet door gebruikers een ultimatum te stellen dat er binnen een bepaalde tijd gekozen moet worden voor een alternatief.

 • Gelderland en Overijssel

  De brandweer in Gelderland en Overijssel volgt het advies op van Brandweer Nederland om de verantwoordelijkheid voor de toetreding tot gebouwen en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen.

  Wat betekent dit?

  Als je hulp nodig hebt van de brandweer dan komen we natuurlijk zo spoedig mogelijk. Maar als gebouweigenaar of -beheerder moet je zelf maatregelen nemen, zodat we binnen kunnen komen. Zorg ervoor dat je dit vóór 2027 regelt.

  Mogelijke oplossingen zijn:

  • automatische ontsluiting door de brandmeldinstallatie
  • elektronische ontsluiting op afstand
  • organisatorische maatregelen voor handmatige ontgrendeling in geval van 24-uurs bewaking.

  De manier waarop je de toetreding tot jouw pand of terrein regelt, bepaal je zelf. Vraag naar de mogelijkheden bij je (brand)beveiligings- of installatiebedrijf of neem bij vragen contact op met de brandweer van de betreffende veiligheidsregio. Check daarnaast of het Programma van Eisen van je brandmeldinstallatie moet worden aangepast. Heb je een keuze gemaakt voor een alternatief systeem? Leg dit dan voor bij de brandweer om te kijken of het voldoet aan de voorwaarden en zodat de brandweer dit kan verwerken in hun operationele informatievoorziening.

  Wat als je niets doet?

  Heb je de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot je pand of terrein nog niet geregeld? Dan kunnen wij niet meer zelf binnenkomen. In dat geval forceren wij waar nodig de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

  Contact

  Vanaf uiterlijk juni 2027 worden de sleutelbuizen/-kluizen van objecten niet meer gebruikt. Binnen Gelderland en Overijssel werken vier veiligheidsregio’s samen. Iedere regio heeft een team om vragen uit de eigen regio te beantwoorden.

 • Gooi en Vechtstreek en Flevoland

  Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek hebben besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met het huidige toetredingssysteem.

  Heeft jouw gebouw een rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier toegang krijgt tot het gebouw. Betrek ons actief bij het bepalen van het systeem dat het best bij jou en het gebouw past.

  Heeft jouw gebouw geen rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht, maar wel geadviseerd. Stem de wijze van toetreding vooraf met ons af, voordat je een nieuw systeem aanschaft.

  Wij adviseren een van deze drie strategieën:

  • Toegang verlenen door organisatorische afspraken: bijvoorbeeld door aanwezige personen;
  • Toegang door ontgrendeling van het pand door de brandmeldinstallatie (BMI);
  • Toegang door ontgrendeling van een sleutelkluis met toegestuurde generieke cijfercode.

   

  Maak je liever gebruik van een ander toetredingssysteem?

  Dan dient dit te voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week op een snelle en eenvoudige manier binnen te kunnen treden, zonder gebruikmaking van eigen middelen;
  • Er mogen maximaal twee handelingen worden verricht door de brandweer;
  • Het toetredingssysteem is afgestemd met Brandweer Flevoland of Brandweer Gooi en Vechtstreek;
  • Het toetredingssysteem moet tenminste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, het onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door jou als gebouweigenaar of -gebruiker geborgd en beschreven te zijn in het logboek.

  Meer informatie nodig?

  Misschien staat het antwoord op je vraag hieronder bij ‘vraag en antwoord’. Voor het afstemmen of bij vragen kan je per e-mail met ons contact opnemen.

  Vraag en Antwoord:

  -Wat is de aanleiding voor dit besluit?
  De veiligheid van dit systeem is in de huidige tijd niet meer toereikend. Onder andere omdat inbrekers nieuwe technieken hanteren, waar het systeem niet voldoende tegen bestand is. Daarnaast is door de regionalisatie van de brandweer het aantal verschillende sleuteltypes niet meer beheersbaar. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren. Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben mede vanwege deze nadelen besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met het huidige toetredingssysteem.

  – Wat houdt de strategie ‘toegang verlenen door organisatorische afspraken’ in?
  Dat betekent dat de brandweer bij een incident het pand wordt binnengelaten door iemand die daar aanwezig is en een sleutel heeft. Dit is enkel een alternatief voor de sleutelkluis of -buis voor locaties waar 24 uur iemand aanwezig is of waar iemand binnen enkele minuten aanwezig kan zijn om ons binnen te laten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcentrum, ziekenhuis, kinderdagverblijf of gevangenis.

  – Ik heb geen brief ontvangen. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
  Op deze pagina is al veel informatie te vinden. Heb je toch nog vragen of wil je de mogelijkheden voor jouw gebouw met ons afstemmen? Neem dan contact met ons op via planvorming@vrfgv.nl. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

  – Het antwoord op mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?
  Als je op deze pagina het antwoord dat je zoekt niet kunt vinden, of je wilt meer informatie, dan kun je ons mailen. Vermeld in de mail naast je vraag ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

 • Limburg-Noord

  Hoe wordt de nieuwe werkwijze ingevoerd?

  Vanaf 1 januari 2026 werkt de brandweer in regio Limburg-Noord niet meer met de traditionele sleutelkluizen. Op deze datum worden de generaalsleutels van alle operationele voertuigen verwijderd.

  Alternatieve toetredingssystemen in Limburg-Noord

  1. Beheerder
  In gebouwen waar 365 dagen per jaar en 24 uur per dag beheerders aanwezig zijn, kunnen de sleutels persoonlijk aan de brandweer worden gegeven. Dit kan alleen als de beheerder binnen drie minuten ter plaatse kan zijn bij de brandingang. Voorbeelden hiervan zijn zorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en gevangenissen.

  2. Automatische ontgrendeling door brandmeldinstallatie
  In gebouwen waar géén permanent beheer aanwezig is, is automatische deurontgrendeling een optie. Als het brandalarm afgaat, wordt de voordeur door de brandmeldinstallatie ontgrendeld en kan de brandweer naar binnen. De deur gaat overigens niet automatisch open maar enkel van het slot, om te voorkomen dat er ongewenst zuurstof naar binnen komt die een brand kan voeden.

  3. Opening met cijfercode
  Deze oplossing is technisch nog in ontwikkeling, maar kan worden gebruikt als de nieuwe werkwijze in 2026 ingaat. Met een cijfercode kunnen deuren of een vernieuwd soort sleutelkluis worden geopend. Het verschil met de traditionele sleutelkluis is dat wij geen pasjes of sleutels meer hoeven te bewaren. De benodigde cijfercode wordt door middel van een IP-adres meegestuurd met de brandmelding. Een ander voordeel is dat een gebouweigenaar via de cijfercode ook toegang heeft tot de kluis voor onderhoud of het aanbrengen van nieuwe sleutels.

  4. Sleutelbuis met elektromechanische push-sluiting
  Deze sleutelkluis wordt door de brandmeldinstallatie ontgrendeld. De brandweer hoeft slechts aan de buitenzijde op de sleutelbuis te drukken en de koker met toegangssleutel komt naar buiten. Ook voor deze innovatieve sleutelbuis geldt dat de brandweer geen generaalsleutels op de voertuigen hoeft te bewaren en dat de gebouweigenaar zelf toegang heeft voor onderhoud of het plaatsen van nieuwe sleutels.

  5. Videodeurbel met deurontgrendeling
  Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt door particulieren, maar is ook bruikbaar als toetredingssysteem voor de brandweer. Via een videodeurbel kan de deur geopend worden voor de brandweer.

  We betrekken gebouweigenaren en -gebruikers van gebouwen mét doormelding naar de Regionale Alarm Centrale actief bij de veranderingen en alternatieven. Gebouweigenaren en -gebruikers van gebouwen zónder automatische doormelding helpen we ook op weg. Wel vragen we hen expliciet om bij een brandmelding altijd de wijze van toetreding door te geven. Dit wordt bij objecten zonder doormelding namelijk niet geregistreerd.

  Gebouweigenaren die hun oude sleutelkluizen leeg willen maken kunnen met ons per mail contact opnemen.

 • Midden- en West-Brabant

  Brandweer Midden- en West-Brabant maakt voor het binnentreden van gebouwen en terreinen vanaf 1 januari 2023 geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem. Hiermee volgen wij het advies op van Brandweer Nederland om de verantwoordelijkheid voor de toetreding tot gebouwen en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen.

  Wat betekent dit?

  Als je hulp nodig hebt van de brandweer dan komen we natuurlijk zo spoedig mogelijk. Maar vanaf 1 januari 2023 kunnen wij niet meer met een sleutel binnenkomen. Dit betekent dat je als gebouweigenaar of -beheerder zelf maatregelen moet nemen en ervoor moet zorgen dat dit vóór 1 januari 2023 geregeld is.

  Mogelijke oplossingen zijn:

  • automatische ontsluiting door de brandmeldinstallatie
  • elektronische ontsluiting op afstand
  • persoonlijke opvang in geval van 24-uurs bewaking

  De wijze waarop je de toetreding tot jouw pand of terrein regelt, bepaal je zelf. Vraag naar de mogelijkheden bij je (brand)beveiligings- of installatiebedrijf of neem bij vragen contact op met de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Midden- en West-Brabant. Check daarnaast of het Programma van Eisen van je brandmeldinstallatie moet worden aangepast.

  Wat als je niets doet?

  Heb je de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot je pand of terrein nog niet geregeld? Dan kunnen wij niet meer zelf binnenkomen. In dat geval forceren wij de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

 • Noord-Holland Noord

  Brandweer Noord-Holland Noord heeft besloten om per 31 december 2025 te stoppen met de huidige sleutelbuis- en kluissystemen. De gebouweigenaren met een verplichte doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) ontvangen van ons een brief met meer informatie.

  Heeft uw gebouw en/of hekwerk een verplichte doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Het is belangrijk dat de brandweer na een brandmelding snel uw gebouw en/of hekwerk kan openen, zonder sloopwerkzaamheden te moeten uitvoeren. Daarom verwachten wij dat u een andere manier van toetreding inregelt, bij voorkeur op korte termijn. Wij vragen u ons actief te betrekken bij het bepalen van het alternatieve systeem dat het beste bij u en uw gebouw past. Uw branddetectiebedrijf kan u hierbij helpen.

  Heeft uw gebouw en/of hekwerk een rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC), die niet verplicht is?

  Dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht, maar wel geadviseerd. Uw branddetectiebedrijf kan u hierbij helpen. Wij vragen u om een alternatief systeem voor de aanschaf wel eerst met ons af te stemmen.

  Welke alternatieve toetredingssystemen adviseren wij?

  1. Toegang door ontgrendeling van het pand en/of hekwerk door de automatische brandmeldinstallatie (BMI). Het is hierbij mogelijk een korte vertraging in te bouwen, ter overbrugging van de opkomsttijd van de brandweer;
  2. Toegang verlenen door organisatorische afspraken, bijvoorbeeld door aanwezige personen/beveiliging. Zo kan de brandweer bij een incident het pand worden binnengelaten door iemand die aanwezig is en een sleutel heeft. Dit is enkel een alternatief voor de sleutelkluis of -buis voor locaties waar 24 uur iemand aanwezig is of waar iemand binnen enkele minuten aanwezig kan zijn om ons binnen te laten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcentrum, ziekenhuis, kinderdagverblijf of gevangenis.

  Maakt u liever gebruik van een ander toetredingssysteem?

  Dan moet dit voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer moet 24 uur per dag, 7 dagen per week op een snelle en eenvoudige manier naar binnen kunnen na een brandmelding;
  • Het toetredingssysteem is afgestemd met de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
  • Het toetredingssysteem moet tenminste functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, onderhoud en testen van het systeem op functionaliteit moet beschreven zijn in het logboek van uw gebouw.

   

  Wat gebeurt er met het huidige sleutelbuis- of kluissysteem van uw gebouw?

  De inhoud van het huidige sleutelbuis- of sleutelkluissysteem blijft uw eigendom. U mag deze zelf ontmantelen zodra u een nieuw toetredingssysteem heeft ingeregeld en ons hierover heeft geïnformeerd. Als u het sleutelsysteem niet zelf kan openen, mag u daarover met ons contact opnemen. Een van onze medewerkers komt dan het sleutelsysteem bij u openen. Daarna kunt u naar eigen wens de sleutelbuis of -kluis verwijderen.

  Heeft u vragen?

  Bij vragen of voor het afstemmen van een nieuw toetredingssysteem kunt u ons bereiken per e-mail via risicobeheersing@vrnhn.nl. Vermeld in uw e-mail ook een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

 • Twente

  Brandweer Twente gaat vanaf oktober 2022 alle sleutelbuizen en –kluizen in de regio afstoten en stapt regionaal over op een uniforme alternatieve vorm van toetreding conform het Bouwbesluit. In het onderstaande meer informatie met betrekking tot dit besluit en wat dit betekent voor gebouweigenaren die momenteel gebruik maken van een sleutelbuis/-kluis

  Waarom worden sleutelbuizen en -kluizen afgeschaft?

  De veiligheid van dit systeem is in de huidige tijd niet meer toereikend. Onder andere omdat inbrekers nieuwe technieken hanteren, waar het systeem niet voldoende tegen bestand is. Daarnaast is door de regionalisatie van de brandweer het aantal verschillende sleuteltypes niet meer beheersbaar. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren. Brandweer Twente heeft mede vanwege deze nadelen besloten om te stoppen met het huidige toetredingssysteem en, in het kader van de kwaliteit van brandweerzorg, over te stappen op een uniforme alternatieve vorm van toetreding anders dan sleutelbuizen en –kluizen.

  Heeft uw gebouw geen (verplichte) rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht en stopt het gebruik van de bestaande sleutelbuis/-kluis per (uiterlijk) 1 januari 2023. Zie hieronder voor meer informatie hieromtrent.

  Wie is verantwoordelijk voor de toetreding tot uw object in geval van een calamiteit?

  Het Besluit Bouwen Leefomgeving art. 4.226 schrijft voor dat objecten met een directe doormelding verplicht zijn de toetreding voor de brandweer te faciliteren ofwel middels automatische ontgrendeling van de brandweeringang, ofwel middels een in overleg met de brandweer bepaald systeem. Dit betekent dat toetreding enkel verplicht is bij een directe doormelding. Iets wat voor andere object niet (langer) van toepassing is. Dit maakt dat wij de sleutelbuis of –kluis bij deze objecten buiten gebruik stellen/niet meer gebruiken.

  Bestaat er nog praktische noodzaak voor een sleutelbuis of –kluis?

  Buiten het vervallen van de wettelijke verplichting van de buis of kluis blijft het praktisch gebruik van de sleutelbuis of -kluis ook uit. Toetredingssystemen zijn geïntroduceerd voor schadeloze toetreding bij loze meldingen van de brandmeldcentrale. Aangezien uw object niet (langer) beschikt over een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) worden er ook geen loze meldingen veroorzaakt. De brandweer hoeft dus niet langer uw gebouw te betreden naar aanleiding van een loze melding. Het praktisch gebruik van de sleutelbuis of -kluis komt hiermee te vervallen.

  Wat zijn de gevolgen voor uw object?

  U bent eigenaar/contactpersoon van een object zonder verplichte doormelding wat betekent dat de bij u aanwezige sleutelbuis of –kluis zal komen te vervallen. Dit op basis van het vervallen of niet in bezit hebben van een directe doormelding alsmede de verplichting om eerste zelfstandig te verifiëren en vervolgens toetreding voor hulpdiensten te faciliteren.

  Vanaf wanneer wordt mijn buis/kluis niet meer gebruikt?

  Per 1 januari 2023 worden de sleutelbuizen/-kluizen van objecten niet meer gebruikt. Of eerder als dit wordt doorgegeven door u en daarmee dit ook bij ons verwerkt kan worden in het systeem.

  Wat gebeurt er met de bij u aanwezige sleutelbuis of –kluis?

  Er wordt door ons niets veranderd aan de buis/kluis, deze wordt enkel niet meer door ons gebruikt. Als u deze wilt verwijderen, dan bent u daar als objecteigenaar zelf verantwoordelijk voor. De inhoud van de sleutelbuis/-kluis blijft uw eigendom en deze mag u zelf ontmantelen. Als u de sleutelbuis/-kluis niet zelf kan openen, dan kunt u contact met Brandweer Twente opnemen. Een medewerker van de brandweer maakt dan een afspraak met u om het sleutelsysteem bij u te komen openen. Daarna kunt u de sleutelbuis/ -kluis verwijderen.

  Moet ik iets doen?

  Als objecteigenaar/contactpersoon hoeft u verder niets te doen. Deze wijziging gaat u dan ook niets kosten.

  Heeft uw gebouw een verplichte rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan bent u verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier toegang krijgt tot het gebouw. Zie hieronder voor meer informatie hieromtrent.

  Waarom worden sleutelbuizen en –kluizen afgeschaft?

  Momenteel kennen we toetredingssystemen in verschillende vormen. We onderscheiden de automatisch ontgrendelde brandweeringang, de toetreding via een sleutelhouder, de inbraakplaats en sleutelbuizen en -kluizen. Met name deze laatste groep vormt een aandachtspunt vanwege de diversiteit in sleutelsystemen binnen onze regio. Elke gemeente kent haar eigen sleutel, wat het inzetten van brandweervoertuigen buiten de gemeentegrenzen belemmert. Dit omdat brandweervoertuigen enkel beschikken over de sleutel welke toepasbaar is binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarom stappen wij, in het kader van de kwaliteit van brandweerzorg, over op een uniforme alternatieve vorm van toetreding anders dan sleutelbuizen en –kluizen.

  Wie is verantwoordelijk voor de toetreding tot uw object in geval van een calamiteit?

  Het Besluit Bouwen Leefomgeving art. 4.226 schrijft voor, dat objecten met een directe doormelding verplicht zijn de toetreding voor de brandweer te faciliteren. Dit kan ofwel middels automatische ontgrendeling van de brandweeringang, ofwel middels een in overleg met de brandweer bepaald systeem. Op basis van dit artikel bent u als objecteigenaar, in overleg met de brandweer, verantwoordelijk voor de toetreding van hulpdiensten bij een calamiteit.

  Wat zijn de opties tot alternatieve toetreding?

  Om de brandweer in geval van een calamiteit toch toetreding tot uw pand te kunnen blijven geven zijn de volgende manieren toegestaan:

  • Automatische ontgrendeling van deur(en) via de brandmeldinstallatie.
  • Automatische ontgrendeling van sleutelbuizen/-kluizen op locatie via de brandmeldinstallatie. De sleutelbuis/-kluis is dan in eigendom en beheer van de eigenaar.
  • Het op afstand ontgrendelen van deuren of sleutelbuizen/-kluizen door een sleutelhouder of een particuliere alarmcentrale.
  • 24 uurs-bewaking door de aanwezigheid van BHV-personeel ten behoeve van handmatige ontgrendeling van de toegangsdeur.
  • Het via de brandmeldinstallatie alarmeren van een sleutelhouder, die binnen 15 minuten ter plaatse is om de brandweer vrije toegang te geven.

  Wilt u, in afwijking van bovengenoemde mogelijkheden, middels een alternatieve oplossing komen tot een gelijkwaardige oplossing waarmee de toetreding van de brandweer bij een automatische melding is geborgd? Dan moet worden voldaan aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer dient te allen tijde op een snelle en eenvoudige manier binnen te kunnen treden zonder gebruikmaking van eigen middelen.
  • De wijze van toetreding is afgestemd met Brandweer Twente.
  • De toetreding / het toetredingssysteem moet ten minste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening.
  • Het beheer, onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door u als gebouweigenaar of -gebruiker te worden geborgd en beschreven te zijn in een logboek.

  We willen u meegeven dat een nieuwe oplossing mogelijk effect kan hebben op het optreden van de interne bedrijfsnoodorganisatie, heb daar aandacht voor in uw procedures en trainingsprogramma.

  Wat zijn de gevolgen bij de overstap naar automatische ontgrendeling van de brandweeringang of sleutelbuis/-kluis?

  Wanneer wordt gekozen voor automatische ontgrendeling van de brandweeringang via de brandmeldinstallatie of automatische ontgrendeling van de sleutelbuis/-kluis via de brandmeldinstallatie, dient u contact op te nemen met uw brandbeveiligingsbedrijf. Het is zaak om in samenwerking met dit bedrijf een geschikte ingang toe te wijzen voor ontgrendeling en het koppelen van deze ingang aan uw brandmeldinstallatie. Zo wordt deze ingang automatisch ontsloten bij een brandmelding. Als wordt gekozen voor automatische ontgrendeling van de sleutelbuis/-kluis zal dit ook afgestemd moeten worden en aangepast in de brandmeldinstallatie. Het installatiebedrijf verzorgt dan tevens de hercertificering van de brandmeldinstallatie.

  U dient de gekozen oplossing en ingangsdatum bij de brandweer te melden, zodat wij dit kunnen verwerken in onze digitale systemen en we bij een melding weten hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw object tevens beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Wat zijn de gevolgen bij de overstap naar het op afstand ontgrendelen van deuren of sleutelbuizen/-kluizen door een sleutelhouder of een particuliere alarmcentrale (PAC)?

  Wanneer wordt gekozen voor het op afstand ontgrendelen van de brandweeringang of sleutelbuis/-kluis via een sleutelhouder of PAC, dient u contact op te nemen met uw brandbeveiligingsbedrijf en/of PAC. Het is zaak om in samenwerking met dit bedrijf dit in te regelen en zo de ontgrendeling op afstand te realiseren.

  U dient de gekozen oplossing en ingangsdatum bij de brandweer te melden, zodat wij dit kunnen verwerken in onze digitale systemen en we bij een melding weten hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw object tevens beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Wat zijn de gevolgen bij de overstap naar toetreding middels 24-uurs bewaking een sleutelhouder?

  Wanneer wordt gekozen voor toetreding via een sleutelhouder dient er iemand fysiek (24-uur per dag) in uw object aanwezig te zijn of uiterlijk binnen 15 minuten na melding. Deze persoon kan bij een brandmelding de aangewezen brandweeringang ontsluiten. Dit volstaat met het openzetten en houden van de deur tot aankomst van de brandweer.

  U dient de gekozen oplossing en ingangsdatum bij de brandweer te melden, zodat wij dit kunnen verwerken in onze digitale systemen en we bij een melding weten hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw object tevens beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Vanaf wanneer wordt mijn buis/kluis niet meer gebruikt?

  Vanaf uiterlijk oktober 2027 worden de sleutelbuizen/-kluizen van objecten niet meer gebruikt. Dit betekent ook dat voor die datum een alternatieve oplossing gerealiseerd moet zijn. Echter, het heeft de voorkeur deze alternatieve oplossing zo snel mogelijk toe te passen gelet op de risico’s van gebruik van sleutelbuizen/-kluizen zoals eerder benoemd.

  Wat gebeurt er met de bij u aanwezige sleutelbuis of –kluis?

  Er wordt door ons niets veranderd aan de buis/kluis. Deze wordt enkel niet meer door ons gebruikt. Als u deze wilt verwijderen, dan bent u daar als objecteigenaar zelf verantwoordelijk voor. De inhoud van de sleutelbuis/-kluis blijft uw eigendom en deze mag u zelf, nadat uw alternatieve vorm van toetreding is gerealiseerd, ontmantelen. Als u de sleutelbuis/-kluis niet zelf kan openen, dan kunt u contact met Brandweer Twente opnemen. Een medewerker van de brandweer maakt dan een afspraak met u om het sleutelsysteem bij u te komen openen. Daarna kunt u de sleutelbuis/ -kluis verwijderen.

  Moet ik iets doen?

  Als objecteigenaar/contactpersoon dient u te kiezen voor een alternatieve vorm van toetreding, deze te faciliteren en dit te communiceren met de brandweer zodat wij dit kunnen verwerken in onze digitale systemen. Dit kunt u doen via uw contactpersoon of via brandveiligheid@brandweertwente.nl

  Vragen?

  Heeft u naar aanleiding van deze Q&A nog vragen dan kunt u mailen met Brandweer Twente via brandveiligheid@brandweertwente.nl.

 • Utrecht

  Brandweer regio Utrecht blijft voor het binnentreden van gebouwen en terreinen gebruik maken van sleutels die in een sleutelbuis of –kluis opgeborgen zijn. Hiermee doen wij niets af aan het advies van Brandweer Nederland om de verantwoordelijkheid voor de toetreding tot gebouwen en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker te leggen. Dat is binnen het verzorgingsgebied van de brandweer regio Utrecht immers altijd al zo geweest.

  Wat betekent dit?

  Als u hulp nodig heeft van de brandweer dan komen we natuurlijk zo spoedig mogelijk.
  Als er een sleutelbuis of –kluis aanwezig is, zullen wij trachten die te openen en de inhoud te gebruiken om binnen te komen, zonder eerst schade te hoeven maken. Wat dat betreft verandert er niets.

  Wat verandert er dan wel?

  Het concept van sleutelbuizen en –kluizen heeft zich in de praktijk bewezen. Daar zullen wij de komende jaren mee door blijven gaan.

  Wat wel gaat veranderen is dat wij overstappen naar nieuwe cilindersloten en sleutels om de buis of kluis te openen. De huidige cilindersloten en sleutels zijn inmiddels ruim 25 jaar in gebruik, op basis van verouderde technieken, en daarom aan vervanging toe.

  De nieuwe cilindersloten en sleutels zijn voorzien van ‘slimme’ elektronica waardoor ze automatisch met elkaar koppelen. Belangrijk punt is dat voor de cilindersloten in de sleutelbuizen en –kluizen zelf geen elektrische voeding benodigd is.

  Hiermee behouden we het goede van het huidige systeem en maken we het bedrijfszekerder, nog minder inbraakgevoelig en vooral toekomstbestendig.

  Wat verandert er in het aanvraagproces voor sleutelbuizen of -kluizen?

  Eigenlijk niets. De werkwijze voor bouwaanvragen waar een sleutelbuis of –kluis wordt geadviseerd verandert voor u als bouwbedrijf, gebouweigenaar of gebouwgebruiker niet. Aanvragen worden nu al afgehandeld door het Loket Brandweertoegang van Veiligheidsregio Utrecht, bereikbaar via brandweertoegang@vru.nl, en dat blijft zo.

  Moet u de huidige cilindersloten vervangen?

  Brandweer regio Utrecht raadt u aan dit zeker te doen. Tot 2028 zullen wij de oude sleutels nog op de voertuigen houden, maar na verloop van tijd verdwijnen deze en daarna kunnen wij niet zelf meer binnenkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Loket Brandweertoegang van Veiligheidsregio Utrecht, bereikbaar via brandweertoegang@vru.nl.

  Wat als u niet overstap naar de nieuwe cilindersloten en sleutels?

  Heeft u de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot uw pand of terrein geregeld met een sleutelbuis of –kluis waar een oud cilinderslot in zit?

  Tot 2028 zullen wij de oude sleutels nog op de voertuigen houden, maar na verloop van tijd verdwijnen deze en daarna kunnen wij niet zelf meer binnenkomen. In dat geval forceren wij de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

  Wat als u helemaal niets doet?

  Heeft u de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot uw pand of terrein helemaal niet geregeld? Dan kunnen wij niet zelf binnenkomen. In dat geval forceren wij de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

 • Zuid-Holland Zuid

  Vanaf 1 juli 2025 werkt Brandweer Zuid-Holland Zuid niet meer met de traditionele sleutelkluizen. Op deze datum zijn de generale hoofdsleutels van alle operationele voertuigen verwijderd. Hiermee volgen wij het advies op van Brandweer Nederland om de verantwoordelijkheid voor de toetreding tot gebouwen en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen.

  Wat betekent dit?

  Het houdt in dat de brandweer vanaf 1 juli 2025 de brandweersleutel niet meer kan gebruiken om gebouwen binnen te treden. Vanzelfsprekend komt de brandweer zo spoedig mogelijk ter plaatse om hulp te verlenen, maar de gebouweigenaar of beheerder zal een andere oplossing moeten faciliteren om de brandweer toegang te verschaffen. Dit betekent dat gebouweigenaren of -beheerders op voorhand zelf maatregelen moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat dit voor 1 juli 2025 geregeld is.

  Met onderstaande uitgangspunten kan invulling worden gegeven aan het doel van artikel 6.36, lid 3 van het Bouwbesluit (artikel 3.129/ 4.226 Besluit bouwwerken leefomgeving), om de brandweer op eenvoudige wijze het bouwwerk en/of terrein te kunnen laten betreden.

  Waar moet een voorziening voor binnentreding aan voldoen?

  Omdat de brandweer stopt met het gebruik van de generale hoofdsleutel, moet de huidige voorziening om binnen te treden worden aangepast. Een aangepaste voorziening dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De brandweer moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week op een snelle, veilige en eenvoudige manier binnen kunnen treden, zonder dat zij hiervoor eigen middelen moeten gebruiken;
  • De toetreding/ het toetredingssysteem moet ten minste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door de gebouweigenaar of -gebruiker goed te zijn geborgd;
  • De wijze van toetreding dient vooraf afgestemd te zijn met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

   

  Welke voorzieningen voldoen aan de voorwaarden?

  De onderstaande voorzieningen voor binnentreding voldoen aan bovenstaande voorwaarden:

  • Het openen van de brandweeringang (24/7) door het aanwezige personeel en/of;
  • Automatisch ontgrendelen of vrijgeven van de brandweeringang door de brandmeldinstallatie (BMI) en/of;
  • Automatisch ontgrendelen of openen van een sleutelbuis- of kluis en/of;
  • Toegang door ontgrendeling van een sleutelkluis met toegestuurde generieke cijfercode.

  De markt heeft de vrijheid om nieuwe technologische toetredingssystemen te ontwikkelen en een alternatieve voorziening aan de Brandweer/Veiligheidsregio voor te leggen.

  Wat als je niets doet?

  Heb je de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot je pand of terrein nog niet geregeld? Dan kan de brandweer niet meer zelf binnenkomen. In dat geval forceert de brandweer de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

  Sleutelkluis leeg maken

  Wij adviseren om de oude sleutelkluizen leeg te halen. Hiervoor kunt u uw eigen sleutel gebruiken die u bij de aanleg heeft ontvangen. Heeft u deze sleutel zelf niet meer? Dan kunt u via omgevingsvergunning@brw.vrzhz.nl een verzoek doen om uw kluis leeg te halen.

  Vragen?

  Voor aanvullende informatie bij eventuele onduidelijkheden, kunt u mailen naar omgevingsvergunning@brw.vrzhz.nl.

 • Zuid-Limburg

  Brandweer Zuid-Limburg blijft voor de brandweertoetreding gebruik maken van de van oudsher bekende sleutelbuizen. Bij een calamiteit kunnen wij ons hiermee snel toegang verschaffen tot het object. In 2019 zijn wij gestart met de vervanging van de oude cilindersloten van de bestaande sleutelbuizen. Deze nieuwe cilinders werken elektronisch en zijn daardoor veel beter beveiligd. Hierover zijn alle betrokken bedrijven destijds geïnformeerd.

  Is uw systeem al aangepast?

  Waarschijnlijk wel. Indien uw object voorzien moet zijn van een sleutelbuis, dan bent u over de aanpassing van het systeem per brief geïnformeerd. Tevens bent u dan in het bezit zijn van een eigen elektronische sleutel waarmee u het beheer en onderhoud van uw sleutelbuis kunt borgen.

  Is uw systeem toch nog niet aangepast, dan is het verstandig dat dit zo spoedig mogelijk gebeurd. Neem in dat geval contact met ons op. Voor de toetreding kunnen wij immers uitsluitend gebruik maken van onze nieuwe elektronische sleutel. Indien het systeem niet aangepast is, dient u er rekening mee houden dat de brandweer bij een calamiteit genoodzaakt is om een toegang te forceren waardoor waarschijnlijk schade zal ontstaan.

  Contact

  U kunt contact met ons opnemen via mail of telefonisch 088-4507450.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box