Toegang brandweer tot gebouw

door middel van een sleutelkluis of sleutelbuis

De brandweer maakt op dit moment gebruik van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om zo snel mogelijk een gebouw in te kunnen. Een sleutelkluis is een kluis met hierin de toegangssleutel en is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw. De sleutelkluis kan met een hoofdsleutel, die in bezit is van de brandweer, geopend worden.

Steeds vaker doet de situatie zich voor dat de brandweer uitrukt voor een calamiteit buiten de eigen gemeentegrens. We hebben dus veel verschillende sleutels voor meerdere regio’s in ons bezit. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren.

Nieuw toetredingssysteem

Brandweer Nederland heeft geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor ’toetreding tot gebouwen en terreinen’ bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen. Ook is besloten te stoppen met de bestaande toetredingssystemen.

Verschillende brandweerregio’s vragen gebouweigenaren en -gebruikers van bedrijven een keuze te maken voor een nieuw toetredingssysteem. Als al specifieke informatie van een regio bekend is, vind je deze hieronder. Staat jouw regio er niet bij, dan vind je hier een overzicht met alle regio’s om met de brandweer in jouw regio de gebouwtoegang door te spreken.

Doormelding naar Regionale Alarm Centrale

Gebouwen met kwetsbare groepen (denk aan zorginstellingen, kinderdagverblijven en hotels) en specifieke risico’s dienen over een doormelding naar de Regionale Alarm Centrale te beschikken. Bij deze gebouwen is het extra belangrijk dat de brandweer op een snelle en veilige manier naar binnen kan. Het is voor gebouweigenaren en -gebruikers van deze gebouwen verplicht om de brandweeringang bij een brandmelding automatisch te ontsluiten of te ontsluiten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

Aanvullende informatie regio's

 • Drenthe

  In Drenthe conformeren wij ons aan het landelijke advies van Brandweer Nederland. Wij kijken dus naar een alternatief voor de sleutelbuis bij nieuwe aanvragen en in die momenten waarbij deze mogelijkheid zich aandient. Bij bestaande objecten doen we dit op ‘natuurlijke’ momenten en niet door gebruikers een ultimatum te stellen dat er binnen een bepaalde tijd gekozen moet worden voor een alternatief.

 • Limburg-Noord

   

  Hoe wordt de nieuwe werkwijze ingevoerd?

  Vanaf 1 januari 2026 werkt Veiligheidsregio Limburg-Noord niet meer met de traditionele sleutelkluizen. Op deze datum worden de generaalsleutels van alle operationele voertuigen verwijderd.

  Alternatieve toetredingssystemen in Limburg-Noord

  1. Beheerder
  In gebouwen waar 365 dagen per jaar en 24 uur per dag beheerders aanwezig zijn, kunnen de sleutels persoonlijk aan de brandweer worden gegeven. Dit kan alleen als de beheerder binnen drie minuten ter plaatse kan zijn bij de brandingang. Voorbeelden hiervan zijn zorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en gevangenissen.

  2. Automatische ontgrendeling door brandmeldinstallatie
  In gebouwen waar géén permanent beheer aanwezig is, is automatische deurontgrendeling een optie. Als het brandalarm afgaat, wordt de voordeur door de brandmeldinstallatie ontgrendeld en kan de brandweer naar binnen. De deur gaat overigens niet automatisch open maar enkel van het slot, om te voorkomen dat er ongewenst zuurstof naar binnen komt die een brand kan voeden.

  3. Opening met cijfercode
  Deze oplossing is technisch nog in ontwikkeling, maar kan worden gebruikt als de nieuwe werkwijze in 2026 ingaat. Met een cijfercode kunnen deuren of een vernieuwd soort sleutelkluis worden geopend. Het verschil met de traditionele sleutelkluis is dat wij geen pasjes of sleutels meer hoeven te bewaren. De benodigde cijfercode wordt door middel van een IP-adres meegestuurd met de brandmelding. Een ander voordeel is dat een gebouweigenaar via de cijfercode ook toegang heeft tot de kluis voor onderhoud of het aanbrengen van nieuwe sleutels.

  4. Sleutelbuis met elektromechanische push-sluiting
  Deze sleutelkluis wordt door de brandmeldinstallatie ontgrendeld. De brandweer hoeft slechts aan de buitenzijde op de sleutelbuis te drukken en de koker met toegangssleutel komt naar buiten. Ook voor deze innovatieve sleutelbuis geldt dat de brandweer geen generaalsleutels op de voertuigen hoeft te bewaren en dat de gebouweigenaar zelf toegang heeft voor onderhoud of het plaatsen van nieuwe sleutels.

  5. Videodeurbel met deurontgrendeling
  Dit systeem wordt op grote schaal gebruikt door particulieren, maar is ook bruikbaar als toetredingssysteem voor de brandweer. Via een videodeurbel kan de deur geopend worden voor de brandweer.

  We betrekken gebouweigenaren en -gebruikers van gebouwen mét doormelding naar de Regionale Alarm Centrale actief bij de veranderingen en alternatieven. Gebouweigenaren en -gebruikers van gebouwen zónder automatische doormelding helpen we ook op weg. Wel vragen we hen expliciet om bij een brandmelding altijd de wijze van toetreding door te geven. Dit wordt bij objecten zonder doormelding namelijk niet geregistreerd.

  Gebouweigenaren die hun oude sleutelkluizen leeg willen maken kunnen met ons per mail contact opnemen.

 • Gooi en Vechtstreek, Flevoland

  Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek hebben besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met het huidige toetredingssysteem.

  Heeft jouw gebouw een rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier toegang krijgt tot het gebouw. Betrek ons actief bij het bepalen van het systeem dat het best bij jou en het gebouw past.

  Heeft jouw gebouw geen rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?

  Dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht, maar wel geadviseerd. Stem de wijze van toetreding vooraf met ons af, voordat je een nieuw systeem aanschaft.

  Wij adviseren een van deze drie strategieën:

  • Toegang verlenen door organisatorische afspraken: bijvoorbeeld door aanwezige personen;
  • Toegang door ontgrendeling van het pand door de brandmeldinstallatie (BMI);
  • Toegang door ontgrendeling van een sleutelkluis met toegestuurde generieke cijfercode.

   

  Maak je liever gebruik van een ander toetredingssysteem?

  Dan dient dit te voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week op een snelle en eenvoudige manier binnen te kunnen treden, zonder gebruikmaking van eigen middelen;
  • Er mogen maximaal twee handelingen worden verricht door de brandweer;
  • Het toetredingssysteem is afgestemd met Brandweer Flevoland of Brandweer Gooi en Vechtstreek;
  • Het toetredingssysteem moet tenminste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, het onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door jou als gebouweigenaar of -gebruiker geborgd en beschreven te zijn in het logboek.

   

  Meer informatie nodig?

  Misschien staat het antwoord op je vraag hieronder bij ‘vraag en antwoord’. Voor het afstemmen of bij vragen kan je per e-mail met ons contact opnemen.

  Vraag en Antwoord:

   

  -Wat is de aanleiding voor dit besluit?
  De veiligheid van dit systeem is in de huidige tijd niet meer toereikend. Onder andere omdat inbrekers nieuwe technieken hanteren, waar het systeem niet voldoende tegen bestand is. Daarnaast is door de regionalisatie van de brandweer het aantal verschillende sleuteltypes niet meer beheersbaar. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren. Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben mede vanwege deze nadelen besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met het huidige toetredingssysteem.

  – Wat houdt de strategie ‘toegang verlenen door organisatorische afspraken’ in?
  Dat betekent dat de brandweer bij een incident het pand wordt binnengelaten door iemand die daar aanwezig is en een sleutel heeft. Dit is enkel een alternatief voor de sleutelkluis of -buis voor locaties waar 24 uur iemand aanwezig is of waar iemand binnen enkele minuten aanwezig kan zijn om ons binnen te laten. Denk bijvoorbeeld aan een zorgcentrum, ziekenhuis, kinderdagverblijf of gevangenis.

  – Ik heb geen brief ontvangen. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
  Op deze pagina is al veel informatie te vinden. Heb je toch nog vragen of wil je de mogelijkheden voor jouw gebouw met ons afstemmen? Neem dan contact met ons op via planvorming@vrfgv.nl. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

  – Het antwoord op mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?
  Als je op deze pagina het antwoord dat je zoekt niet kunt vinden, of je wilt meer informatie, dan kun je ons mailen. Vermeld in de mail naast je vraag ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box