Geschiedenis van de Brandweer

Heel vroeger was er geen brandweer. Als er brand was, moest iedereen zelf maar zien dat hij op tijd vluchtte. Om de brand te blussen, mocht je blij zijn met de hulp van je buren. Rond 1300 waren de meeste huizen nog van hout. Zo kon dus een brand overspringen van het ene naar het andere huis, waardoor vaak hele dorpen verwoest werden. Ook hadden de meesten huizen geen schoorsteen maar een gat in het dak.  In 1521 werd een stap in de goede richting gezet door keizer Karel V; hij besloot in dat jaar dat alleen huizen van steen gebouwd mochten worden. Toen de steden en dorpen groter werden, zagen de mensen in dat het belangrijk was het bestrijden van brand beter te organiseren. Er kwamen wakers en andere mensen die als er brand was te hulp konden komen.

brandemmer.jpg

Vroeger zag men brand als een straf van God en daar viel niets aan te doen

Brandspuit

Materiaal

Er bestond nog niet veel materiaal om brand te bestrijden. Er werden leren emmers gebruikt die met water werden gevuld bij een sloot. Een lange rij mensen gaf de emmers aan elkaar door en de laatste gooide het water op het vuur.

De eerste brandspuiten verschenen aan het begin van de 17e eeuw. Ze zijn vergelijkbaar met een injectiespuit. Je moest de mond van de brandspuit in water dompelen en vervolgens de hendel naar achter trekken. De brandspuit vulden zich dan met water en kon vervolgens op het vuur worden leeg gespoten. In 1827 besloot koning Willem I dat alle gemeenten brandspuiten en andere blusmiddelen moesten aanschaffen. De burgemeester kreeg het opperbevel bij brand. Rond die tijden ontstonden ook de vrijwillige brandweerverenigingen, die werden betaald door rijkere inwoners.

Brandspuit.jpg

Jan van der Heyden

Jan van der Heyden was de man die (opnieuw) de brandspuit uitvond. Eerst ging het nog om een pomp die in een bak water werd gezet. Die bak water moest alleen wel met emmertjes worden gevuld. Later werden de pompen beter en had het blussen meer succes. Toen kwam er ook een brandweer met mensen die van de bestrijding van brand hun beroep maakten.

Aflevering EenVandaag, 17 februari 2020

Jan-van-der-Heyden_vrijstaand.png
1874-1895 Brandspuit met paarden 1874.jpg
1896-1923 1902 elektrische brandweervoertuigen.jpg
1923-1939 automobiel-motorspuit 1930.jpg

Vervoer

Het vervoer van de pompen en andere spullen was ook nog een probleem. Eerst kwam er een kar die geduwd moest worden. Later werden de brandspuiten getrokken met paarden. En weer later kwamen de echte brandweerwagens met zwaailicht en sirene. En nog weer later de speciale auto's met een lange ladder en hijskraan.

Delen