Vuur in de natuur

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. De meeste natuurbranden ontstaan door (bewust of onbewust) menselijk handelen. Denk aan onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag.

Binnen Nederland geldt in ieder geval jaarlijks van 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden om zo natuurbranden te voorkomen.

Risicofasen

De brandweer en natuurorganisaties werken sinds 2018 met 2 natuurbrandfasen (voorheen 5 kleurcodes) om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. Fase 'regulier risico' (1) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Bij fase 'extra alert' (2) vragen we inwoners en recreanten om extra alert te zijn op het ontstaan van (natuur)brand. Op www.natuurbrandrisico.nl kun je zien welke fase in jouw regio geldt.

Ontwikkelingen volgen

Brandweer Limburg-Noord is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. Een specialist natuurbrandbestrijding volgt dagelijks de status van het brandrisico. Dit doen zij onder andere met meetstations. Ook de droogteontwikkelingen volgen ze op de voet. Als een natuurbrand ontstaat, rukt de brandweer met extra mensen en extra materieel uit zodat de brand snel geblust wordt. Hierbij kan ook de hulp ingeschakeld worden van andere regio’s zoals Zuid-Limburg, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

Hoe kan ik een natuurbrand voorkomen?

 • Gooi afval, zoals sigarettenpeuken en glas, in de afvalbak of neem het mee naar huis;
 • Laat je vuurkorf, wensballon of barbecue thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico;
 • Zet je auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied en niet in hoog droog gras;
 • Houd bospaden vrij zodat de brandweer snel ter plaatse kan zijn bij een natuurbrand.

Wat kan ik doen als ik een natuurbrand zie? • Probeer niet zelf de brand te blussen;
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook;
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
 • Loop haaks op de vuurhaard richting het gedeelte dat al verbrand is, daarmee is de kans kleiner dat de brand jou inhaalt. Zo breng je je zelf en anderen het snelst in veiligheid. Bepaal de windrichting om in te kunnen schatten waar de brand naar toe gaat;
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen;
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt. Weet je zelf de exacte locatie niet? Probeer zo goed mogelijk aan te geven waar je bent. Door nieuwe techniek genaamd AML (Advanced Mobile Location) kan de meldkamer vaak al bepalen waar jij je bevindt;
 • Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet/minder bereikbaar met een mobiele telefoon. Check dus af en toe je telefoon om te kijken of je nog bereik hebt;
 • Zorg dat de weg zoveel mogelijk vrij is voor hulpdiensten, zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen.

Euregionaal project natuur- en bosbrandbeheersing

Natuurgebieden, woongebieden en recreatie liggen dicht bij elkaar en lopen soms zelfs vaak in elkaar over. De kans op natuurbranden is de laatste jaren toegenomen. Het is niet te voorkomen dat natuurbranden ontstaan. Het doel van het project Natuur- en bosbrandbeheersing in Limburg is dan ook het voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar worden. Een onbeheersbare natuurbrand kan namelijk leiden tot slachtoffers, (rook)overlast, ecologische schade en onrust.

In een Euregionaal project werkt Brandweer Limburg-Noord samen met Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, Grenspark Maas-Swalm-Nette, de Duitse brandweer en andere brandweerregio’s om natuurbranden beheersbaar te maken en elkaars werkwijzen beter te leren kennen.

Er zijn risicobeheersplannen met aanbevelingen geschreven voor de vier meest risicovolle natuurgebieden in Limburg-Noord. Gemeenten werken de komende jaren samen met natuurbeheerders en boseigenaren aan de uitvoeringsprogramma's. Ook zijn 19 waterinnamepunten geschikt gemaakt voor het verkrijgen van bluswater, zijn er koppelstukken aangeschaft zodat Duitse en Nederlandse brandweerslangen op elkaar aangesloten kunnen worden en zijn compartimentsgrenzen bepaald en deels ook al gecreëerd. Deze dienen als natuurlijke stoplijn bij een brand en maken het gebied toegankelijk voor brandweervoertuigen.

Toekomst

De voorjaarsbranden in april 2020 in Limburgse natuurgebieden hebben aangetoond dat natuur- en bosbrandbeheersing bij de toenemende extreme weersomstandigheden blijvende aandacht verdient. De uitvoeringsprogramma’s die zijn beschreven, worden tussen 2021 en 2025 gerealiseerd. Denk aan het creëren van meer waterinnamepunten en het vervangen van brandgevaarlijke bomen bij natuurlijke stoplijnen. Daarnaast brengen we de risico's in kaart van alle Limburgse natuurgebieden waarbij we dat nog niet hebben gedaan, gaan we de effecten van droogte door klimaatverandering verder onderzoeken en worden de mogelijkheden voor 5G-verbinding in natuurgebieden bekeken. Ook de internationale samenwerking met Duitsland wordt, in samenwerking met euregio rijn-maas-noord, verder uitgebreid. Gezamenlijke oefeningen, blustactieken en het digitaliseren van operationele kaarten zullen hier onderdeel van zijn.

Bos En Natuurbrandpreventie

Delen