Wat betekent dit voor u als branddetectiebedrijf?

Brandmeldinstallaties die brandalarmen doormelden naar een Particuliere alarmcentrale behoren te voldoen aan de algemene ontwerpnorm voor brandmeldinstallaties NEN 2535 en volgens de reguliere onderhoudsnorm NEN 2654-1 te worden onderhouden. De brandmeldinstallatie is voorzien van een installatiecertificaat en onderhoudscertificaat. Daarnaast dient één van de categorieën van verificatie te worden toegepast. Voor u als branddetectiebedrijf zijn categorie 1 (technische verificatie) en categorie 3 (tweemelderafhankelijkheid) een aandachtspunt. De oplossingen voor technische verificatie in het overzicht van VEBON-NOVB zijn toepasbaar binnen categorie 1. Meer informatie hierover op de website van VEBON-NOVB. http://vebon-novb.nl/nl/handige-informatie/thema-s/technische-verificatie.

Maatregelen

De brandweer verwacht dat na elke doormelding van een onecht of ongewenst brandalarm structurele maatregelen worden getroffen om dergelijke ongewenste en onechte brandmeldingen in de toekomst te voorkomen. De brandweer gaat er van uit dat u uw opdrachtgevers daar actief over informeert.

Delen