Protocol Particuliere Alarmcentrale PAC

Samen werken aan betrouwbare branddoormeldingen

De brandweer roept Particuliere alarmcentrales (PAC) op om voortaan alleen nog brandalarmen door te melden die geverifieerd zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van de brandweerzorg.  Dit kan door het volgen van het verificatieprotocol van VEBON-NOVB. Als de PAC’s volgens dit protocol werken, kan de brandweer zich richten op haar primaire taak: noodhulp verlenen.  

Loze melding

Particuliere alarmcentrales melden regelmatig automatische brandalarmen door naar de brandweer. Het gaat daarbij om alarmen van brandmeldinstallaties die niet verplicht door hoeven te melden naar de brandweer. Meestal blijkt ter plaatse dat er geen brand is en gaat het om een zogeheten nodeloze melding. Toch moet de brandweer daarvoor de weg op en is de betreffende ploeg op dat moment niet inzetbaar voor daadwerkelijke noodhulp.

Gevolgen abonnees

De brandweer ziet kansen voor een betere brandweerzorg als Particuliere alarmcentrales alleen nog brandalarmen doormelden die zijn geverifieerd. Dat betekent ook iets voor beveiligingsbedrijven en de abonnees van de PAC’s. In het protocol van VEBON-NOVB staat bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat de abonnee een gecertificeerde brandmeldinstallatie (NEN 2535) heeft die wordt beheerd en onderhouden (NEN 2654-1).

Laten we samen werken aan een brandveiliger Nederland!

Protocol

Download hier het VEBON-NOVB Protocol.

Werkwijze PAC

  1. Je geeft toepassing aan het VEBON-NOVB-protocol.
  2. Je geeft bij een brandmelding de categorie van verificatie door
  3. Je houdt rekening met passende brandweerzorg op uw brandmelding.
  4. De toegankelijkheid tot het object is door je abonnee geregeld, of de brandweer verschaft zelf toegang tot het object.
  5. Je monitort de meldingen en past verbetermaatregen toe of laat deze toepassen om onnodige brandmeldingen in de toekomst te voorkomen.

Wat betekent dit voor PAC?

Van alle Particuliere alarmcentrales die brandmeldingen doormelden aan de brandweer wordt verwacht dat zij het verificatieprotocol toepassen. Deze uniforme werkwijze draagt bij aan de betrouwbaarheid van brandmeldingen en zodoende ook aan de kwaliteit van brandweerzorg.

Wat betekent dit voor abonnees van PAC ?

Om ook in de toekomst ervan verzekerd te zijn dat de brandweer adequaat kan reageren op automatische brandmeldingen vanuit jouw bedrijf of instelling is  een aantal punten van belang.

Wat betekent dit voor Branddetectiebedrijven?

Brandmeldinstallaties die brandalarmen doormelden naar een Particuliere alarmcentrale behoren te voldoen aan de algemene ontwerpnorm voor brandmeldinstallaties NEN 2535 en volgens de reguliere onderhoudsnorm NEN 2654-1 te worden onderhouden.

Wat betekent dit voor de brandweer?

De centralist van de brandweer vraagt bij een melding via een Particuliere alarmcentrale welke categorie van verificatie heeft plaatsgevonden. Indien geen verificatie heeft plaatsgevonden of de melding valt in categorie 6, dan dient eerst alsnog persoonlijke verificatie plaats te vinden.

Wat betekent dit voor beveiligingsbedrijven?

Het verificatieprotocol gaat ook beveiligingsbedrijven aan. 

Infographic Nodeloze brandmeldingen

In 2014 heeft de brandweer 52.520 automatische brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. De gevolgen hiervan zijn...

Delen