Vuurwerk pak je professioneel aan

Vraag een vergunning aan

Als je professioneel vuurwerk wilt afsteken is het raadzaam om eerst informatie over vuurwerk in te winnen. Daarnaast heb je een vergunning nodig en een certificaat van vakbekwaamheid. Deze vergunning kun je aanvragen bij de provincie.

De brandweer adviseert

Een vergunning is nodig bij elk evenement waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Voor consumentenvuurwerk heb je ook buiten de toegestane periode van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar een vergunning nodig. Bij minder dan 200 kg is een melding voldoende en bij meer dan 200 kg moet je een vergunning aanvragen.

Brandveilig richting de feestdagen

Tips voor een brandveilige decembermaand

Feestvieren-omslag_1280x720.jpg

Vergunning vuurwerk

Als je professioneel vuurwerk wilt afsteken heb je een vergunning nodig en een certificaat van vakbekwaamheid. Deze vergunning kun je aanvragen bij de provincie.

Vuurwerkbesluit

De regels voor de opslag en het gebruik van vuurwerk zijn vastgelegd in het zogenaamde Vuurwerkbesluit. Hierin staan onder andere strikte veiligheidsafstanden voor vuurwerkbedrijven tot de bebouwde omgeving.

Voorzichtig met vuurwerk

Vuurwerk staat op 9 in de top 10 van meestvoorkomende oorzaken van brand door menselijk handelen.

Vuurwerkbesluit & Wet Milieubeheer

De regels voor de opslag en het gebruik van vuurwerk zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Het Vuurwerkbesluit hanteert onder andere strikte veiligheidsafstanden voor vuurwerkbedrijven tot de bebouwde omgeving. Daarnaast staan in het Vuurwerkbesluit scherpe eisen voor opslag van vuurwerk. De plaatsen waar vuurwerk wordt opgeslagen en bewerkt, vallen onder de Wet Milieubeheer.

De meest recente tekst van het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk kun je terugvinden op www.wetten.nl. Meer informatie over dit onderwerp is onder andere te vinden op de internetpagina's van de provincies en op www.Rijksoverheid.nl onder milieu.

Opslag en verkoop van consumentenvuurwerk

Vuurwerkbedrijven moeten een milieuvergunning aanvragen bij de provincie wanneer zij meer dan 10.000kg consumentenvuurwerk hebben opgeslagen, professioneel vuurwerk opslaan, vuurwerk bewerken of vervaardigen. De gemeente handelt de meldingen af voor de opslag en verkoop tot maximaal 10.000kg consumentenvuurwerk. De VROM-inspectie houdt toezicht op de gemeenten en de provincies bij de uitvoering van de Wet milieubeheer.

Rol van de brandweer

De regionale brandweer heeft een wettelijke adviestaak bij de opslag van vuurwerk. Daardoor is elke lokale brandweerkazerne of -post op de hoogte van de aanwezigheid van vuurwerkopslag in het verzorgingsgebied. De provincie vraagt de regionale brandweer om advies en vraagt de betreffende gemeente om een verklaring van geen bezwaar.

Delen