Pas op voor mestgassen!

De gevaren van mestgassen worden onderschat. Veehouders en anderen die met mest werken, realiseren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest veel mestgassen kunnen vrijkomen die dodelijk zijn. Dat leidt tot veel ernstige ongevallen, waarbij bovendien extra slachtoffers vallen doordat omstanders onbeschermd te hulp schieten.

 

Mestgassen zijn brandbaar, explosief en giftig.

 

Hieronder staan tips om ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.

Voorkom stalbrand

Preventie

 • Ga nooit zelf werkzaamheden in de silo of mestkelder uitvoeren, maar schakel een gecertificeerd bedrijf in dat adembescherming gebruikt.
 • Ga nooit op een mestzak staan, want door ouderdom, foute lassen, beschadigingen of overbelasting kunnen mestzakken scheuren, met alle gevolgen van dien. 
 • Nog een reden om niet op de mestzak te gaan staan: als je erop staat, pers je mestgassen via de overdrukventielen naar buiten. Waar jij misschien wel naast staat. Daar zijn al mensen door onwel geworden.
 • Let op 'dode hoeken' in de stal; op bepaalde plaatsen kan de ventilatie minder zijn waardoor ongemerkt het gas ophoopt. 
 • Zet dode hoeken (en de ruimte direct bij het mixgat) af tijdens het mixen.

Preventie

 • Werk nooit alleen in besloten ruimten.
 • Pas op met elektrische apparaten in een stal. Eén vonkje kan al een ontploffing veroorzaken. 
 • Zet vóór het mixen alle elektronica in de stal, m.u.v. de ventilator, uit (mestrobot, voerrobot, elektrische vliegenval, weideklok). Let op: als mest in naastgelegen ruimten kan komen, zoals een technische ruimte met een open verbinding met de mestput, moet en daar ook elektrische apparaten of open vuur (waakvlammen!) uit, of moeten die openingen eerst worden gedicht.
 • Laat kinderen nooit tijdens het mixen van mest in of nabij de stal spelen. Zelfs in een open stal kunnen de concentraties giftige of explosieve gassen hoog zijn.
 • Laat nooit een ladder onbeheerd achter tegen een niet afgesloten mestsilo.

Preventie

 • Ook wanneer een kelder al voor een groot deel is leeggepompt, kan een gevaarlijke situatie ontstaan omdat de mestgassen dan juist vrijelijk kunnen stromen.
 • Mix alleen als het stevig waait en ventileer altijd zoveel mogelijk. Als de korst breekt, komen meteen grote hoeveelheden gassen vrij en op een windstille of mistige dag kunnen die gassen niet snel genoeg weg.
 • Koop een mestgasmeter en meet regelmatig de concentraties mestgassen.
 • Let op: bij emissie-arme vloeren is minder kans dat er tijdens werkzaamheden een vonkje in de put komt, maar als dat toch gebeurt, is er grote kans op een explosie

Gevaarlijke gassen

Wees alert op gevaarlijke gassen in en bij (het leegpompen van) mestkelders! Bij mestgassen komen vooral het brandbare en explosieve methaan en het giftige waterstofsulfide (H2S) vrij. Dit laatste gas is herkenbaar aan de geur van rotte eieren, maar in hogere concentraties is het niet te ruiken. Eén ademteug hiervan kan je al buiten bewustzijn brengen!

 • Het aanzuren van mest of het mengen van stoffen zoals spuiwater met de mest kan leiden tot extra H2S
 • Als er kalk wordt gestrooid in de boxen, strooi dan alleen landbouwkalk (calciumcarbonaat). Gebruik van gips (calciumsulfaat) geeft extra zwavel in de mest en daardoor kans op meer H2S
 • Schuim op de mest zit vol mestgassen. Dit levert bij werkzaamheden extra brandgevaar op (want het gas kan niet weg) en extra gevaar op vergiftiging (met de neus in het schuim is dodelijk)

Delen