Brandmeldinstallatie en doormelding

Ik "moet" een brandmeldinstallatie (BMI) aanbrengen. Wat kan ik het beste doen?


Oriënteert u op de markt. Neem desgewenst een adviseur in de arm. Zoek een branddetectiebedrijf of installateur. Geef in uw opdracht duidelijk aan dat de installatie moet voldoen aan de NEN 2535, ook voor wat betreft het aantal nodeloze meldingen dat de installatie bij het normale gebruik mag genereren. Dat wil zeggen; het maximaal aantal meldingen wat de installatie per kalenderjaar mag veroorzaken.

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Ik moet mijn BMI doormelden naar de brandweer. Hoe moet ik dat doen?

Neem contact op met uw contactpersoon van de brandweer. Hij of zij kan u vertellen welke procedure er gevolgd dient te worden om een automatische doormelding te realiseren. De procedure kan per Veiligheidsregio verschillend zijn.

Er komt een nieuwe gebruiker in mijn pand. Moet ik de BMI aanpassen?

Dit is afhankelijk van het type gebruik en het aantal personen wat uw pand gaat gebruiken. Neem voor specifieke vragen contact op met uw branddetectiebedrijf, installateur, adviseur of contactpersoon van de brandweer.

Let op: indien blijkt dat uw installatie aangepast moet worden, of u een directe doormelding naar de brandweer moet aanvragen, kost dit tijd.

 

rookmelder.png

Ik wil eigenlijk niet meer dat de installatie doormeldt naar de brandweer. Mag ik dat veranderen en zo ja, hoe doe ik dat?

Wanneer u wettelijk niet verplicht bent door te melden naar de alarmcentrale van de brandweer, kunt u de aansluiting opzeggen. U kunt dan via uw OMS-beheerder doen. U dient dan wel rekening te houden met een opzegtermijn. Indien u wel een wettelijke verplichting heeft, kunt u eventueel in overleg met uw adviseur en/of de brandweer beoordelen of er maatregelen te treffen zijn waardoor de verplichting alsnog kan vervallen.

Let op: wanneer een doormelding wordt opgezegd, moet het Programma van Eisen (PvE) hierop worden aangepast.

Tips Brandveilig bedrijf

De doormelding van uw brandmeld-installatie naar de Regionale Alarm-centrale (RAC) van de brandweer is beëindigd. Hoe kun jij de alarmering en de daarna te ondernemen stappen binnen je bedrijf organiseren?

Delen