Certificatie

Wat voor soort certificaat eist de overheid van mij?


De overheid eist een inspectiecertificaat op basis van het Inspectieschema Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV).

Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012. Het certificaat is een verklaring dat de kwaliteit van een brandmeldinstallatie voldoet en borgt de samenhang tussen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische elementen in het gebouw.

verantwoordelijkheden-werkg.jpg (1)

Wat houdt certificering van een brandmeldinstallatie (BMI) in?

Het doel van certificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een brandmeldinstallatie.

 

Wie geeft inspectiecertificaten uit?

Inspectiecertificaten worden afgegeven door onafhankelijke en erkende inspectie-instellingen. Het CCV beheert de certificatieregeling. Kijk op de website van het CCV voor meer informatie.

Hoe lang is mijn inspectiecertificaat geldig?

Indien de brandmeldinstallatie een verplichte directe doormelding heeft naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer is het inspectiecertificaat 1 jaar geldig. Zonder deze doormelding is de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat 3 jaar.

Delen