Brandveiligheid van constructies

Brandveiligheid is een belangrijk aspect bij de bouw en inrichting van een woning of bedrijfspand. Er is een aantal maatregelen om brand te voorkomen of schade zoveel mogelijk te beperken. Op de dag van de bouw gaan we in op de Brandveiligheid van constructies.

Bij de bouw en inrichting van een bedrijfspand worden er bouwtechnische eisen gesteld om te zorgen voor brandveilige bouwconstructies. Hierdoor wordt brand voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk beperkt.

Voortschrijdende instorting

Een bouwconstructie die bezwijkt in een brandcompartiment waar de brand niet is ontstaan, wordt gezien als voortschrijdende instorting, als dat het gevolg is van het bezwijken van een bouwconstructie dat zich bevond in het brandcompartiment waar de brand wel was ontstaan. Welke brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt gehanteerd hangt af van gebruiksfunctie en van de hoogte van het gebouw. Bij sommige functies is er immers meer tijd nodig om het pand te ontruimen en de brand te bestrijden, wat ook geldt voor de hoogte van het gebouw. De WBDBO-eis varieert van 30 tot 120 minuten.

Wat is voortschrijdende instorting?

Een bouwconstructie die bezwijkt in een brandcompartiment waar de brand niet is ontstaan, wordt gezien als voortschrijdende instorting.
Brandveiligheid Brandveiligheid

Twee soorten constructies

In het kader van brandveiligheid zijn er 2 soorten constructies:  

  • De bouwconstructie van het gebouw
  • De constructie van brandwerende scheidingen

 

Voorzieningen brandveiligheid

Als bedrijfseigenaar bent u specifiek verantwoordelijk voor de brandveiligheidsvoorzieningen in uw pand. Het is raadzaam om bij verbouwingen en veranderingen in uw bedrijf een deskundige brandveiligheidsadviseur te raadplegen

Vuurbelasting

Is de permanente vuurbelasting lager dan 500 MJ per m² vloeroppervlak, dan is de brandwerendheid van de bouwconstructie te reduceren met 30 minuten. De permanente vuurbelasting is de verbrandingswaarde van alle vergunningplichtige brandbare bouwdelen. De waarde van 500 MJ komt ruwweg overeen met 26 kg vurenhout. Met onbrandbare bouwmaterialen als beton en staal voldoe je nagenoeg altijd aan dit criterium.

Brandwerendheid

Voor de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken, geldt er wel een minimum van 30 minuten voor de onderdelen die voor voortschrijdende instorting kunnen zorgen. Ook bouwconstructies die onderdeel zijn van de instandhouding van een beschermde vluchtroute, moeten uitgevoerd zijn met een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van minimaal 30 minuten.

Bouwbesluit doorgronden

Hulp nodig bij het doorgronden van het Bouwbesluit? Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 kan je hierbij helpen.

Delen