Beheersbaar houden van brand

Ondanks alle maatregelen om brand te voorkomen, is het altijd mogelijk dat er tóch brand uitbreekt. Het is dan zaak er voor te zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven. Daarom worden gebouwen op een perceel opgedeeld in ‘brandcompartimenten’. Zo blijft de brand beheersbaar voor de brandweer. 

Wat is een brandcompartiment?

Onder een brandcompartiment wordt verstaan: Gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand.

De ligging van een ruimte

In beginsel wordt simpelweg gesteld dat een besloten ruimte in een brandcompartiment ligt. De uitzonderingen maken het echter iets ingewikkelder. Er zijn namelijk situaties waarin een besloten ruimte buiten het brandcompartiment mag en in sommige gevallen zelfs moet vallen. Dit zijn met name ruimtes die weinig bijdrage kunnen/mogen leveren aan een eventuele ontstane brand. Daarnaast bestaan er ruimten die vanwege hun risico's in een apart en op zichzelf staand brandcompartiment worden geplaatst. Zo is een technische ruimte groter dan 50m2 een apart brandcompartiment. Risicoruimten worden op die manier buiten spel gezet.

Wat is een brandcompartiment?

Een gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Een aantal factoren die bepaalt hoe een brandcompartiment eruit komt te zien:

  • Ruimten die erin liggen, oftewel ligging
  • De uitvoering van de compartimentscheidingen als vertaling van de WBDBO-eis
  • De grootte van het compartiment, oftewel omvang

WDBDO-eis

WBDBO

Het begrip WBDBO staat voor het aantal minuten dat de scheidingsconstructie (of de lucht) tussen twee ruimten (plafond, vloeren en wanden) weerstand biedt tegen branddoorslag en brandoverslag.

Branddoorslag - brandoverslag

Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht. Branddoorslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, anders dan via de buitenlucht.

WBDBO-eisen

Onder normale omstandigheden moet de brandweer de brand binnen 60 minuten onder controle hebben. De WBDBO moet in de meeste gevallen dus minimaal 60 minuten zijn, anders zal de brand zich uitbreiden naar een volgend brandcompartiment. Een WBDBO-eis tussen twee ruimten hoeft niet hetzelfde hoeft te zijn als de brandwerendheid van scheidingsconstructies. Een buitengevel kan bijvoorbeeld 30 minuten brandwerend zijn uitgevoerd, maar door de afstand tussen twee ruimtes en de brandwerendheid van de constructie kan er wel een weerstand tegen brandoverslag van 60 minuten worden bereikt via de buitenlucht.

De bijdrage die de afstand door de lucht levert ten aanzien van de weerstand tegen brandoverslag wordt gedaan door middel van een brandoverslagberekening op basis van de NEN 6068. De WBDBO-eis voor uw gebouw is niet afhankelijk van wat op het naastliggende perceel is gebouwd, maar is gekoppeld aan de perceelsgrens. Hierbij wordt net gedaan alsof uw buurman gespiegeld hetzelfde bouwt of heeft gebouwd. Daardoor is de afstand tot aan de perceelsgrens bepalend, in plaats van de afstand tot aan een bouwwerk van uw buurman.

Bouwbesluit doorgronden

Hulp nodig bij het doorgronden van het Bouwbesluit? Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 kan je hierbij helpen.

De grootte van een brandcompartiment

Bij nieuwbouw mag een brandcompartiment maximaal 2500 m² (industriefunctie) groot zijn, bij bestaande bouw is dit 3000m². Een groter brandcompartiment mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Belangrijk zijn daarbij de brandeigenschappen van de toegepaste materialen, de inrichting en de opslag van goederen.

Ruimten met bijzonder brandgevaar

Ruimten die een bijzonder brandgevaar opleveren, moeten in een afzonderlijk brandcompartiment liggen. Denk aan grote technische ruimten en ruimten voor opslag van brandbare stoffen.

Subbrandcompartiment

Een slaapruimte moet in een beschermd subbrandcompartiment liggen. De maximale omvang van een beschermd subbrandcompartiment is afhankelijk van het soort gebruik en ligt tussen de 50 en 500 m².

Bouwkundige voorzieningen

Met behulp van bouwkundige voorzieningen (brandwerende scheidingen) kan worden voorkomen dat een brand voor de brandweer onbeheersbaar wordt en waardoor de buren bedreigd zouden kunnen worden.

Een brandwerende scheiding is opgebouwd uit meerdere constructie-onderdelen, die samen zorgen voor een bepaalde brandwerendheid. Met name doorvoeringen in een brandwerende scheidingsconstructie, (zelfsluitende) deuren, ramen enz., hebben extra aandacht nodig om te voorkomen dat deze onderdelen de brandwerendheid van de scheiding teniet doen. Wanneer een indeling in brandcompartimentering niet gewenst is, in verband met het bedrijfsproces, dan kunnen andere voorzieningen (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie) noodzakelijk zijn. Een adviesbureau kan hierin adviseren.

Sprinklerinstallatie

Wanneer een indeling in brandcompartimentering niet gewenst is in verband met het bedrijfsproces, dan kunnen andere voorzieningen zoals een sprinklerinstallatie nodig zijn. Een adviesbureau kan hierin adviseren.

Delen