Milieuregels voor bedrijven

Opslag gevaarlijke stoffen? Check het Activiteitenbesluit

Heb je een bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat, of opslagvoorzieningen heeft, dan heb je te maken met (milieu)regels. Hoe weet je aan welke regels moet voldoen en waar kun je terecht voor vragen?

Activiteitenbesluit

De brandweer adviseert het bevoegd gezag over het toezicht houden op en het handhaven van de regels voor brandveiligheid uit het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan milieuregels, vooral voor bedrijven. Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen 'inrichting' zijn. De regels gelden voor onderwerpen als geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afvalwater. Veel milieuregelgeving is alleen van toepassing op “inrichtingen”. Niet elk bedrijf is een inrichting. Veel winkels bijvoorbeeld niet. Volgens de Wet Milieubeheer (WM) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft:

  • Het is een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft;
  • De activiteit is op één plek, niet op meerdere;
  • De activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek;
  • De activiteit staat in bijlage I van het Besluit Omgevingsrecht.

Melding voor het Activiteitenbesluit nodig?

Wil je weten of je voor je bedrijf een melding moet doen voor het Activiteitenbesluit, check dit dan met de Activiteitenbesluit Internet Model (AIM). De AIM geeft aan welke gegevens de melding moet bevatten. Een hoop vragen over het Activiteitenbesluit worden beantwoord op de pagina van Kenniscentrum InfoMil, een onderdeel van Rijkswaterstaat. Je kunt ook bellen, naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400.

Rol brandweer

De brandweer adviseert het bevoegd gezag over het toezicht houden op en het handhaven van de regels voor brandveiligheid uit het Activiteitenbesluit. Het gaat dan vooral om regels voor de veiligheid van de opslag van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld de brandwerendheid van de opslagvoorzieningen.

Veelgestelde vragen Activiteitenbesluit

Een hoop vragen over het Activiteitenbesluit worden beantwoord op de pagina van Kenniscentrum InfoMil, een onderdeel van Rijkswaterstaat.

Melding voor Activiteitenbesluit?

Bel voor meer informatie naar Rijkswaterstaat via telefoonnummer 1400

Delen