Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?

 • Nederland
 • 19 april 2019

Het wordt warm en droog weer. Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de hand lopen. Op natuurbrandrisico.nl geldt voor bijna heel het land 'fase 2': het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. 

Allard Schimmel, woordvoerder Brandweer Nederland: "Het is eenvoudig. Fase ‘regulier risico’ (1) is zoals altijd; wees voorzichtig met vuur in de natuur. Zodra een gebied in fase ‘extra alert’ (2) zit, voeren hulpdiensten en natuurbeheerders extra controles uit. In deze fase (maar eigenlijk altijd) vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand(stichting) zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2."

Voorkom natuurbrand: wat kun je doen?

 • Rook liever niet in het natuurgebied. Doe je het toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
 • Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden.
 • Let op waar je de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als je de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.
 • Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. 

Wat kun je doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand jou inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
Natuurbranden Natuurbranden

En als er toch brand in de natuur is

 • Blijf kalm
 • Bel 112 en geef je locatie door
 • Probeer de brand niet zelf te blussen
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt
 • Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom

Open vuur in de natuur

Wist je dat je zelf veel kunt doen om natuurbrand te voorkomen? 

Brandweer_natuur-sigaret.jpg

Delen