Twente

10 jaar Brandweer Twente

Dit jaar bestaat Brandweer Twente 10 jaar! Vanaf 2014 zijn gemeenten verplicht de brandweerzorg onder te brengen in de regionale organisatie, de veiligheidsregio. Dit houdt in dat het personeel, het materieel en de leiding in regionale dienst zijn. De veiligheidsregio is dan in staat om regionaal beleid te ontwikkelen met lokale accenten.

Voor Brandweer Twente heeft dat ook voor veel mooie initiatieven gezorgd. Door onze krachten te bundelen, elkaar beter te weten vinden en samen over meer kennis en geld te beschikken, hebben we mooie producten kunnen maken. En van elkaar kunnen we leren.

Dit jaar belichten we een aantal thema’s die niet mogelijk waren geweest zonder de regionalisering.

Wat is VLAS?

VLAS betekent Vernieuwd Lagedruk Aflegsysteem. Dit systeem gebruiken we in een tankautospuit voor het blussen van branden.

 

Wat is schoon werken?

Schoon werken is het bewust omgaan met je eigen gezondheid, die van je collega’s en naasten. Door passende maatregelen te nemen.

Risk Factory Twente

Risk Factory Twente opende in 2014 haar deuren. In nagebootste praktijksituaties ervaren leerlingen van groep 8 en tweedejaars van het voortgezet onderwijs hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Dit maakt Twente veiliger.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box