Brabant-Noord

Samen zicht op Brandveiligheid


Sinds 2017 werken Brandweer Brabant-Noord en de gemeenten met een Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid voor gebouwen. Hiervoor was het toezicht op brandveiligheid per gemeente verschillend en gebaseerd op historische afspraken. Met de Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid (RGT) kwam er eenheid in het toezicht op brandveiligheid binnen de regio.

Toezicht en handhaving

Binnen deze strategie heeft de brandweer, door middel van toezicht en handhaving op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, een belangrijk instrument in handen om minder branden, slachtoffers en schade te realiseren. Maar is toezicht en handhaving in alle gevallen wel voldoende om dit te bereiken? In deze animatie lichten we dit toe.

 

Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022 – 2025

Na evaluatie van de strategie 2017-2020 hebben we inzicht gekregen in de succes- en verbeterpunten voor de toekomst. Samen met de gemeenten zijn wij in voorbereiding voor de nieuwe Risicogerichte Toezichtstrategie 2022 – 2025. Nadat alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord akkoord geven op deze 4-jarige strategie, worden ook alle afspraken over o.a. inhoud en kwaliteit van rapporteren, aanleveren van dossiers en het rapporteren van het toezicht vernieuwd.

Nog vragen?

Neem dan telefonisch contact op met één van de accountmanagers van de afdeling risicobeheersing via 088 020 8103. Of stuur een e-mail aan risicobeheersing@brwbn.nl

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box