Inspectiepunten brandveiligheid in een gebouw

Iedereen wil brandveilig wonen en werken. Daarom houden de brandweer en de gemeenten toezicht op de brandveiligheid van gebouwen in onze regio. Tijdens dit toezicht controleren de adviseurs brandveiligheid op een aantal vaste inspectiepunten. Deze komen ook terug in de digitale zelfscan. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

 • Actualiteit gebruik gebouw

  Is uw gebruik of de indeling van uw gebouw niet veranderd in de afgelopen periode? Lees meer over een gebruiksmelding of omgevingsvergunning.

 • Interne organisatie

  Is uw bedrijf voldoende voorbereid op specifieke bedrijfsrisico’s? Lees meer over bedrijfshulpverlening.

 • (Brand)compartimentering

  Worden deuren in een brand- en/of rookwerende scheiding altijd volledig gesloten door middel van een deurdranger of sluiten deze automatisch bij brand? Lees meer over (brand)compartimentering.

 • Vluchtroutes

  Obstakels kunnen in geval van vluchten een ernstige belemmering vormen. Zet geen opslag, tafels, kapstokken, plantenbakken, printers enz. in vluchtroutes, gangen en voor nooduitgangen. Het is belangrijk dat vluchtroutes altijd over voldoende breedte vrij zijn van obstakels. Obstakels kunnen het vluchten belemmeren. (Nood-) uitgangen dienen altijd aan beide zijden te worden vrijgehouden.

 • Melden en alarmeren

  Is in het gebouw een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig? Of zijn er rookmelders geplaatst die zijn aangesloten op het lichtnet? Lees hier meer over melden en alarmeren.

 • Brandveilig gebruik

  Zijn er voldoende blusmiddelen in het gebouw aanwezig? Zijn ze direct gebruiksklaar en weet iedereen hoe ze gebruikt moeten worden? Lees hier alles over brandveilig gebruik.

 • Veilig vluchten

  Het is van belang dat er snel gevlucht kan worden. Nooddeuren, noodverlichting en vluchtroute aanduidingen helpen hierbij. Lees alles over veilig vluchten.

 • Vangnet en zorgplicht

  Staan er brandbare objecten dichtbij of tegen de gevels van het bedrijfspand opgesteld? En wordt de noodverlichtingsinstallatie getest en onderhouden? Lees meer over vangnet en zorgplicht.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box