Weer naar school, hoe zorg je voor (brand)veilige leeromgeving?

  • Groningen
  • 13 mei 2020

Vanaf 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Een positief bericht, maar zeker geen makkelijke opgave. Veel scholen, organisaties, bedrijven en instellingen denken na over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Dit kan betekenen dat de manier waarop mensen samenkomen en het gebruik van ruimten anders is dan gewend. De coronamaatregelen kunnen daarmee invloed hebben op de (brand)veiligheid in een pand. 

Ondersteuning scholen

Om de scholen bij deze puzzel rondom de coronamaatregelen te ondersteunen heeft Brandweer Groningen via een flyer enkele handvatten geboden: Weer naar school, hoe zorg je voor een (brand)veilige leeromgeving? De flyer vind je hier.

Ondersteuning bedrijven, organisaties en instellingen

Ook bij andere bedrijven en instellingen, zoals de contactberoepen, sportscholen, bibliotheken, bars, restaurants, culturele instellingen, musea, bioscopen en in het openbaar vervoer wordt volop nagedacht over de mogelijkheden om weer open te kunnen. Ook hier worden mogelijk andere ruimtes in gebruik genomen, looproutes gecreëerd, al dan niet met fysieke barrières, die mogelijk gevolgen hebben voor de (brand)veiligheid en het veilig vluchten. Daar zijn we graag bij betrokken, om in de 1,5 meter-samenleving op een risicogerichte manier aandacht te hebben voor veiligheid! We denken graag mee!

Bij vragen of twijfel zijn we bereikbaar via email en telefoon: brandveiligleven@vrgroningen.nl - T: 088 162 5000.

Delen