Dit zijn de pakken van Brandweer Groningen

13 maart 2024
Door regio: Groningen

Het rode of kaki bluspak ken je vast wel. En je hebt ons misschien ook wel eens gespot in ons blauwe kazernetenue. Maar wist je dat we tijdens onze werkzaamheden nog veel meer pakken kunnen dragen? 

Afhankelijk van de klus of locatie is bepaald wat we wel of niet dragen. In dit artikel beschrijven we de meest voorkomende pakken waarin je ons aan het werk kunt zien.

Operationeel Uniform

Officieel heet dit tenue ‘operationeel uniform’, maar sommige collega’s noemen dit setje ook wel gewoon ‘kazernekleding’. Dat komt omdat de meeste beroepskrachten en dagdienstmedewerkers op de kazerne in dit blauwrode setje rondlopen.

Ook dragen onze beroeps brandweermannen -en vrouwen dit uniform onder hun bluskleding. Scheelt een hoop tijd als de pieper gaat. Inzetten waarbij extra beschermende kleding niet nodig is, zoals een liftopsluiting, voeren ze ook uit in deze outfit.

Uitruktenue

Het bluspak (of correcter: het uitruktenue) is het meest bekende pak van brandweerlieden. Of je nu vrijwilliger bent of bij de beroepsbrandweer zit, iedereen heeft zijn eigen pak. Dit bestaat uit een jas en een broek of een overall, rode brandweerhelm, laarzen en handschoenen. In Groningen hebben we twee kleurvarianten: rood en kaki.

Dit pak beschermt tegen hitte, kou en vallende of scherpe voorwerpen. Tijdens het blussen van een brand of tijdens werkzaamheden bij ongevallen, zie je ons in dit pak aan het werk. Daarnaast wordt dit pak soms ook gebruikt tijdens inzetten die te maken hebben met gevaarlijke stoffen of waterongevallen. Uiteraard wordt tijdens de laatstgenoemde klussen altijd gekeken of andere pakken nodig zijn, zoals het vuilwerkpak of het grijpreddingspak.

Vuilwerkpak

Deze overalls zijn vooral bedoeld om je uitruktenue te beschermen tegen stofdeeltjes, damp, vocht en vloeistoffen die je uitruktenue kunnen beïnvloeden. Wij gebruiken het pak vooral bij kleine incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij het risico dat iemand in aanraking komt met een gevaarlijke stof heel klein is.

Als je het vuilwerkpak samen met een goede reinigingsprocedure gebruikt, biedt het ook bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels. We moeten er dan wel voor zorgen dat alle openingen, zoals handschoenranden, broekspijpen en ritsen, goed zijn afgesloten.

Let op: bij sommige incidenten met chemicaliën dragen we een gaspak.

Gaspak

We dragen gaspakken wanneer we met chemische stoffen in aanraking komen en onze uitruk- en vuilwerkpakken niet genoeg bescherming bieden. Het gaspak beschermt tegen giftige stoffen maar ook tegen bijtende en oxiderende stoffen. Bij dit pak krijgt de gebruiker lucht via een ademluchttoestel dat onder het pak gedragen wordt.

Gierpak

Het gierpak, dat ook wel gierkelderpak wordt genoemd, dragen we tijdens incidenten waarbij we in aanraking komen met mest of mestgassen. Door hoge concentraties hiervan in bijvoorbeeld mestkelders kunnen dodelijke situaties ontstaan voor mens en dier.

Dit pak beschermt niet alleen onszelf maar ook het uitruktenue wanneer we een mestput in moeten om bijvoorbeeld een koe of kalf te redden. Onze collega’s in Oude Pekela, Middelstum en Grootegast zijn speciaal getraind voor deze situaties en kunnen worden opgeroepen door teams uit de hele veiligheidsregio. Zij gaan dan de mestput in met ademlucht op en het gierpak aan.

De bescherming is 2-ledig: ons uitruktenue blijft schoon en het beschermt de huid van degene die in de kelder gaat.

Grijpreddingspak

Het grijpreddingspak wordt gedragen tijdens reddingen op het water of andere water gerelateerde noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van een slachtoffer in een ondiepe vijver of een sloot, of het helpen van een dier dat in het water is gevallen.

Dit pak is waterdicht en biedt bescherming tegen onder meer koud of vuil water.

In dit pak mogen we maximaal anderhalve meter diep het water in en maximaal 15 meter vanaf de kant zijn. De brandweerman of –vrouw moet namelijk de bodem blijven voelen met de voeten en mag niet verder het water in dan borsthoogte.

Vindt de actie dieper in het water plaats of verder van de kant? Dan dragen we het duikpak of het Oppervlakte- Reddingsteampak.

Duikpak

Wanneer collega’s handelingen onder water moeten uitvoeren, wordt het duikpak gedragen. Denk hierbij aan een auto die te water is geraakt waarin mogelijk nog slachtoffers zitten. Brandweerduikers mogen tot 15 meter diep het water in. Ze dragen naast een waterdicht pak ook ademlucht en flippers.

Oppervlakte Reddingsteampak (OVRT-pak)

Een pak dat heel erg lijkt op het duikpak is het Oppervlakte Reddingsteampak (OVRT-pak) en wordt gebruikt bij handelingen die tussen die van het grijpreddingspak en het duikpak inzitten.

Bij dit pak dragen we geen ademlucht omdat we tijdens oppervlaktereddingen niet met het hoofd onder water gaan. Een van de andere verschillen tussen het duikpak en het OVRT-pak is dat een oppervlakte redder een helm draagt met daarin een veiligheidsbril in plaats van een duikmasker (volgelaatsmasker).

*In een volgend artikel leggen we je graag meer uit over onze specialismen binnen de brandweer.

Brandweerman Bart laat z’n pakken zien

In de onderstaande video komen alle hierboven genoemde tenues en uniformen nog een keer voorbij. Als je op de onderstaande video klikt speelt ‘ie vanzelf af.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box