Groningen

Veiligheidsregio Groningen

Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners, bestuurders en onze inwoners moeten daarop voorbereid zijn. Want op het moment dat een ramp zich voordoet, moeten zij direct reageren.

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de regio Groningen. De activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid in de regio. Van de organisatie VRG maken de Brandweer Groningen, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de gemeentelijke kolom (Gemeenten) deel uit. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle Groningse gemeenten. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio’s.

VRG is daarnaast een netwerkorganisatie waarin een aantal partners samenwerkt om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden.

Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders worden voorbereid op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten.

Stel een vraag