• Groningen
  • 16 januari 2017
Brandweer Groningen heeft op 13 december een alarmerings- en opkomstoefening gehouden in het kader van aardbevingen. Het is heel belangrijk om specifieke (mogelijke) incidenten op verschillende manieren zo goed en realistisch mogelijk te beoefenen. Een essentieel onderdeel daarvan is de alarmering en opkomst van de brandweereenheden die nodig zijn om het incident te bestrijden en hulp te verlenen. We  beoefenden de alarmering en opkomst van de brandweereenheden bij een scenario aardbeving. Brandweer Groningen wil hiermee de alarmering & opkomst toetsen zoals deze beschreven is in het Incidentbestrijdingsplan (IBP) aardbevingen.

Bij deze oefening werden meer dan 200 brandweermensen opgeroepen. Een deel daarvan melde zich op de kazerne waarna voor hen de oefening ten einde was. Daarnaast werd een aantal functionarissen opgeroepen op  te komen naar de brandweerkazerne in Groningen of de brandweerkazerne in Hoogezand. Daar werden de crisisteams beoefend die een rol hebben tijdens een aardbeving.

Vergelijkbare oefeningen hebben we eerder ook gedaan en zullen we blijven doen in het kader van andere incident- en rampbestrijdingsplannen. In totaal zijn er tien rampbestrijdingplannen en zes incidentsbestrijdingsplannen die we regelmatig beoefenen.

Delen