(Brand)compartimentering

Om de kans van een snelle uitbreiding van brand of rookverspreiding tegen te gaan is het belangrijk dat deuren in rook- en brandscheidingen zelfsluitend zijn. Wanneer het wenselijk is dat dergelijke deuren toch open blijven staan kunnen er kleefmagneten of vrijloopdeurdrangers worden toegepast die de deuren bij brand automatisch sluiten. Gebruik van wiggen etc. om de deuren in geopende stand vast te zetten is niet toegestaan.

Om een snelle brand- en rookverspreiding te voorkomen, zijn gebouwen voorzien van brandscheidingen. Deuren in een brandscheiding moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. Dit wordt praktisch bereikt met een deurdranger. Deze deuren mogen enkel in geopende stand worden gehouden met kleefmagneten, die bij brand- en rookontwikkeling de deuren automatisch sluiten. Ook kan gekozen worden voor een vrijloopdeurdranger. Bij kleefmagneten is het aan te bevelen deze aan de bovenzijde van de deur te plaatsen om kromtrekken van de deur te voorkomen. Ook is het zaak deze (liefst) 1x per 24 uur los te sturen óf dit op regelmatige basis handmatig te doen om magnetisme te voorkomen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box