Melden en alarmeren

Afhankelijk van onder andere de grootte van uw bedrijf is er een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of zijn er rookmelders vereist die zijn aangesloten op het lichtnet en onderling zijn gekoppeld. Deze voorzieningen zorgen voor een snelle ontdekking van brand waarna de aanwezige personen gealarmeerd worden. Hierdoor is er meer tijd om veilig te vluchten.

Ontdekken van brand

Ondanks voorzorgsmaatregelen is het ontstaan van brand nooit helemaal te voorkomen. Om te voorkomen dat een brand pas laat ontdekt wordt, kan er automatische detectie vereist zijn middels rookmelders (los of aangesloten op een brandmeldinstallatie). Door het signaal dat klinkt als er een rookmelders geactiveerd wordt, worden aanwezige personen gewaarschuwd zodat mensen in staat zijn het pand tijdig te verlaten.

Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallaties (BMI) redden levens en beperken schade. Al bij een klein beetje rook waarschuwen ze de mensen in het gebouw. De verhoging van de brandveiligheid die hiermee wordt bereikt, is belangrijk.

Onderhoud, beheer en controle brandmeldinstallatie

Naast jaarlijks onderhoud door het branddetectiebedrijf heeft ook de eigenaar/gebruiker een belangrijke verantwoordelijkheid in het beheer en de controle van de installatie. Er moet een beheerder brandmeldinstallatie zijn aangesteld die hiervoor een cursus heeft gevolgd. Er dienen maandelijkse en 4-maandelijkse controles te worden uitgevoerd. Controles, storingen en meldingen dienen in het logboek te worden geregistreerd.

Alle regels over brandmeld- en een ontruimingsalarminstallatie staan op Rijksoverheid.

Levensduur rookmelders

Rookmelders gaan over het algemeen 10 jaar mee. De levensduur wordt bepaald door de fabrikant en wordt vrijwel altijd op de zijkant of achterzijde van de rookmelder vermeld. Nadat de levensduur is overschreden wordt de betrouwbaarheid van de rookmelder niet meer gegarandeerd en moet deze worden vervangen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box