Brandveilig gebruik

Voldoende blusmiddelen

In de bouwvergunning van uw pand is opgenomen of er brandslanghaspels vereist zijn. Indien er geen brandslanghaspels vereist zijn, moeten er voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn.

Een brandslanghaspel of brandblusser wordt gebruikt voor het bestrijden van een beginnende brand. Als er geen of onvoldoende brandslanghaspels aanwezig zijn, of als water niet de geschikte blusstof is, moeten aanvullend draagbare blustoestellen aanwezig zijn. Om een goede werking te garanderen is periodiek onderhoud aan de blusmiddelen noodzakelijk. Brandslanghaspels moeten over het algemeen jaarlijks worden gekeurd. Voor draagbare blustoestellen geldt dat deze eens per twee jaar gekeurd moeten worden.

Kwaliteit blusmiddelen

Om te garanderen dat een beginnende brand direct geblust kan worden, moeten de blusmiddelen gebruiksklaar zijn. Dit wil zeggen: op tijd gekeurd, goed zichtbaar of aangeduid met een pictogram, direct te gebruiken dus vrij van opslag/goederen.

Lees deze brochure over het onderhoud van blusmiddelen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box