Amsterdam-Amstelland

Over de organisatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft drie sectoren, operationele dienst, bedrijfsvoering en risicobeheersing en preparatie en de twee stafeenheden directiebureau en strategie en innovatie.

Operationele dienst

In de sector Operationele Dienst zijn de zeventien kazernes ondergebracht. De kazernes richten zich op een vastgesteld verzorgingsgebied. De kazernes zijn verdeeld over zes clusters.

Bedrijfsvoering

Een van de belangrijkste kerntaken van de sector Bedrijfsvoering is de ondersteuning van de primaire processen van onze organisatie. De sector bestaat uit zes afdelingen die gezamenlijk de expertise, advisering en ondersteuning bieden die nodig zijn.

Risicobeheersing en Preparatie

Van het controleren op brandveiligheid bij moskeeën en kinderdagverblijven tot het organiseren van multidisciplinair oefenen. En van het adviseren op bouwvergunningen en stedenbouwkundige ontwikkelingen tot en met het zorgen voor een goede afstemming binnen onze organisatie tijdens Koningsdag. De sector Risicobeheersing en Preparatie is er nauw bij betrokken.

Directiebureau

De Stafeenheid Directiebureau is verantwoordelijk voor de bestuurlijke advisering en ondersteuning van de commandant en de korpsleiding.

Strategie & innovatie

De stafafdeling Strategie & Innovatie is een stafeenheid die het strategische beleid en proces en het innovatievermogen van de brandweer versterkt.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box