Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Welkom op de website van Brandweer

Welkom op de website

Brandweer Amsterdam-Amstelland experimenteert met Google Glass

Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de beschikking gekregen over Google Glass en onderzoekt de toegevoegde waarde van Glass bij het repressieve werk. De komende tijd wordt, in samenwerking met ICT dienstverlener Incentro, geëxperimenteerd met de mogelijkheden die Glass biedt.

Gaspakkenteams staan op scherp

De vier Veiligheidsregio's in Noord-Holland werken sinds begin dit jaar nauw samen op het gebied van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De regio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland hebben een gezamenlijke eenheid voor de bestrijding van dit soort incidenten.