Jaarverslag 2017

  • Venlo
  • 06 juli 2018

In het digitale jaarverslag 2017 geeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een ‘blik in de keuken’ van de wereld van gezondheid en veiligheid. De veiligheidsregio, opgebouwd uit de afdelingen Brandweer, GGD en Crisisbeheersing streeft er naar om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn.

Het meer zelf- en samenredzaam maken van de inwoners in de regio heeft zowel bij gezondheid als veiligheid prioriteit: Een chatplatform gezondheid voor jongeren, met inwoners en partners invulling geven aan ‘positieve gezondheid’, hulpverleners en inwoners van zorginstellingen bewust maken van brandveiligheid en kinderen en ouderen koppelen om woningen brandveiliger te maken.

Daarnaast is afgelopen jaar veel gebeurd om eigen hulpverleners en hulpverleners van andere organisaties, nog beter voor te bereiden en toe te rusten op bepaalde incidenten, zoals een terrorisme-aanval en een kernongeval.

Het jaarverslag 2017 geeft op compacte wijze beeld van en inzicht in inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio gecombineerd met zijn en taken, diensten en producten, zoals consultatiebureaubezoeken, vaccinaties, uitrukken en oefeningen van manschappen en crisismedewerkers.

Delen