Kazerne Voorschoten

Over de kazerne

De brandweer van Voorschoten is een korps dat uit vrijwilligers bestaat. Dat betekent dat vrijwilligers de uitruk verzorgen. Al deze vrijwilligers staan 24/7 paraat voor het redden van mens en dier.

Onze vrijwilligers zijn mensen die naast hun eigen baan ook nog eens vrijwilliger zijn bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, de organisatie waar onder andere kazerne Voorschoten onder valt.

Ploegchef: Nico Guijt
Contactpersoon werving: nico.guijt@vrhm.nl
Oefenavond: Elke dinsdag tussen 19.30 en 22.00 uur

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box